Hoe zuiver is het spel gespeeld?

(update 20/01/2021)

In de Plusbijdrage van jl. 2 januari (Het Parool) krijgt de nieuwe eigenaar van het Landgoed Paleis Soestdijk een podium om af te rekenen met haar projectontwikkelaar-imago. Maya Meijer-Bergmans ziet zichzelf liever als een kunsthistorica die zich ontfermd heeft over het bouwval Paleis Soestdijk. Als het aan de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) ligt worden paleis en landgoed getransformeerd tot een landingsplek voor innovatief en ondernemend Nederland. Zo moet Paleis Soestdijk een plek worden voor alle Nederlanders, zoals de MBEG van de Westergasfabriek iets heeft gemaakt voor alle Amsterdammers. Uw oor te luisteren leggen bij omwonenden van Westergas zorgt voor de nodige zoutkorrels en wat te denken van de plannen die mevrouw Meijer-Bergmans en haar entourage hebben bedacht voor Paleis Soestdijk? Nee, kijkt u dan niet naar het oorspronkelijke plan Made by Holland waarmee de 165 ha grote buitenplaats in 2017 voor een habbekrats in eigendom kwam van de kunsthistorica. Dat plan paste vrijwel geheel bij de uitgangspunten die de landelijke overheid in 2015 meegaf aan mogelijk geïnteresseerden voor de buitenplaats.

Na het in bezit krijgen van het landgoed heeft de MBEG Made by Holland grondig aangepast met alle nadelige gevolgen van dien voor de op de buitenplaats aanwezige fauna en flora. Nieuw in de plannen zijn bijvoorbeeld de bouw van een grote hotelvoorziening aan de rand van het beschermde Baarnse Bos en de als verdienmodel bedoelde bouw van tien elk 15 meter hoge appartementengebouwen deels in het naast het paleis gelegen eeuwenoude Borrebos. Tel daarbij op dat er aan de Soestervleugel van het paleis een niet eerder aangekondigd auditorium wordt gebouwd en in de rijksmonumentale paleistuin een amfitheater.

Dat de plannen ná 2017 zonder enig vorm van protest uit Haagse regeringskringen vrijwel onbeperkt opgeschroefd konden worden zet vraagtekens bij de procedure die in 2015 in gang is gezet om dit onderdeel van het nationale cultuurgoed geheel volgens een neo-liberale lijn te vermarkten. De vraag is gerechtvaardigd of de MBEG met dat wat er nu aan plannen voor de buitenplaats op tafel liggen in 2015 zou zijn doorgedrongen tot de finalisten van de door de Ronde Tafel Paleis Soestdijk uitgeschreven prijsvraag. Met andere woorden, hoe zuiver is het spel aan de Ronde Tafel gespeeld? Is het niet opmerkelijk dat de MBEG een nieuw hotel wil bouwen tegenover het paleis, terwijl het tijdens de biedingsprocedure een nieuwbouwhotel uitsloot omdat dit niet exploitabel werd geacht? Wij denken er het onze van zeker ook met het oog op het plan Internationaal Handelshuis dat door de Rijksvastgoedbedrijf is geschrapt uit het kwartet laatste kanshebbers, omdat daarin een dergelijk hotelvoorziening was opgenomen. Daarbij liet men weten die functie niet openbaar genoeg te vinden en onvoldoende interessant voor een breed publiek. Voor zover wij inhoudelijk kennis konden nemen van het plan Internationaal Handelshuis zou dit juist dé ideale invulling van de buitenplaats Soestdijk zijn geweest! Immers, het plan sloot het meest aan bij de uitgangspunten van het Natuurnetwerk Nederland al was het alleen maar dat het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee zou worden ontmanteld om teruggegeven te worden worden aan de natuur.

De Stichting Behoud het Borrebos komt op voor de natuurbelangen welke door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd. Onderdeel van het verzet is de bouw van een woonwijk in het bosgebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Met het op petities.nl opgezette rekwest heeft de stichting inmiddels een groot aantal adhesiebetuigingen verzameld.