Als je mekaar niet meer vertrouwen kan (II)


In antwoord op de middels een beroep op de Wet open overheid (Woo) aan het Baarnse college van burgemeester en wethouders gestelde vraag de door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) met de gemeente gedeelde informatie aangaande de in 2017 getaxeerde marktwaarde van Landgoed Paleis Soestdijk toe te sturen laat het college weten daar niet aan te kunnen voldoen. Niet uit onwil, maar omdat de gemeente simpelweg niet over die informatie zegt te beschikken. Het college benadrukt in zijn antwoord het teleurstellend te vinden dat de verwachting is gewekt dat dit wel het geval zou zijn.

Een en ander staat in schril contrast met de uitspraak van een RVB-ambtenaar. Die verklaarde afgelopen maart tijdens de behandeling van het beroep tegen de weigering van de Staat de in opdracht van het staatsbedrijf getaxeerde marktwaarde van het landgoed openbaar te maken, ten overstaan van de rechter dat de gehele verkoopprocedure van Paleis Soestdijk inclusief de marktwaarde tot op detailniveau is gedeeld met het college van burgemeester en wethouders.

Vertrouwelijke notitie

De vraag naar de taxatiewaarde van Paleis Soestdijk komt voort uit een vertrouwelijke notitie van het RVB d.d. 30 mei 2017. Daarin wordt in relatie tot het door de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) uitgebrachte bod van 1.7 miljoen euro op het landgoed de vraag gesteld of er een legitieme verklaring is voor het verschil tussen de getaxeerde marktwaarde van het complex Paleis Soestdijk en de bieding. Aangezien het antwoord op die vraag samen met het taxatiebedrag is weggelakt, is de procedure gestart om achter dit bedrag te komen. Kennis daarvan is immers relevant om vast te kunnen stellen of de natuurvijandige bouw van een woonwijk in het Borrebos als kostendrager voor de restauratie van Paleis Soestdijk gerechtvaardigd is. Dat de projectontwikkelaar na de vernietiging van het bestemmingsplan voor het landgoed door de Raad van State heeft laten weten vooralsnog af te zien van een nieuw omgevingsplan doet daar niets aan af. Het zou immers niet voor het eerst zijn dat de MBEG zijn plannen wijzigt…

Vanuit het niets koppeling verkoopprijs-marktwaarde

Vanuit het niets laat het college in zijn antwoord op het Woo-verzoek weten wel op de hoogte te zijn van de verkoopprijs van het landgoed. Daaraan is tussen haakjes toegevoegd ‘marktwaarde’. Een opmerkelijke aanvulling, want wie is niet op de hoogte van het door de MBEG in 2017 zelfbedachte aankoopbedrag van 1.7 miljoen euro? Tijdens de zitting van de Utrechtse bestuursrechter draaide het dan ook niet om de verkoopprijs van het landgoed. Daar stond louter en alleen de weigering van de Staat centraal de in 2017 door bureau Ecorys getaxeerde marktwaarde van het gehele complex Paleis Soestdijk openbaar te maken.

Getriggerd door de de koppeling die het college legt tussen de marktwaarde en de verkoopprijs is de gemeente gevraagd of er aangaande het Woo-verzoek overleg is gevoerd met het RVB. En inderdaad, vanuit communicatie-oogpunt is er contact geweest met de overheidsdienst. Ondertussen blijkt uit een artikel in de Gooi en Eemlander van maandag 29 april dat het RVB het verhaal de wereld inhelpt dat de rijksambtenaar in de rechtszaal doelde op de met het college gedeelde verkoopprijs van 1.7 miljoen euro en niet op de getaxeerde marktwaarde van het landgoed. Hoe diep moet je als overheid zinken om zelfs maar de suggestie op te roepen, dat het bij de vraag om openbaarmaking van de taxatiewaarde van Paleis Soestdijk draaide om de in juni 2017 openbaar gemaakte verkoopprijs?

Op 16 april 2024 is bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de uitspraak van de Utrechtse bestuursrechter. Behoud het Borrebos gaat ervan uit dat de hoogste bestuursrechter van ons land tot rechtvaardig en verstandig oordeel zal komen…

Kees Koudstaal

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan (deel 1)

Baarnsche Courant: Rubriek ‘Deel je nieuws’

Dit schrijft de Gooi en Eemlander:

Gooi en Eemlander 30/4/2024