Alternatief woningbouwplan Borrebos

De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) komt met een alternatief woningbouwplan voor het bij Paleis Soestdijk gelegen bosgebied. Aanleiding vormt de ‘feedback’ die de projectontwikkelaar steeds nadrukkelijk tegenkomt bij het onderwerp bouwen in de bossen rondom het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee (Alexanderkwartier).  De MBEG laat het Baarnse college van burgemeester en wethouders weten: “Wij willen graag constructief omgaan met deze feedback. We onderzoeken daarom of er voor het Alexanderkwartier, met behoud van meer natuurlijke waarden, een alternatief plan kan worden ontwikkeld.”

Gooi & Eemlander (9/1/2021)

De aankondiging van de MBEG een andere vorm te geven aan het woningbouwplan voor het Borrebos maakt het ondertekenen van de petitie niet overbodig. Het is goed te memoreren dat de petitie zich niet beperkt tot alleen het Borrebos. Ook de komst van een grote nieuwbouwhotelvoorziening aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos (NNN) is een heikel punt. Al met al, de aan de paleiseigenaar gerichte uitnodiging om met het oog op de natuurbelangen die de buitenplaats Soestdijk kenmerken te komen met een kleinschaliger en minder commercieel plan staat nog steeds overeind!

De briefwisseling tussen de MBEG en het Baarnse college