Categorieën
Home

Petitieteller nadert de 5.000

De petitieteller Behoud het Borrebos heeft na de flyeractie van afgelopen zaterdag 12 juni én het retweeten van ons twitterbericht Het gaat er om spannen! door Youp van ’t Hek en Fokke & Sukke bijna het streefgetal van 5.000 gehaald. Zoals bekend behandelt de Baarnse gemeenteraad komende maand september het Ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. De stichting verzet zich tegen de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitenplaats. Zo past het bouwen van een nieuwe woonwijk met alle infrastructuur die daarbij hoort niet in het Borrebos en evenzo ongepast is de nieuwbouw van een grote hotelvoorziening aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos. Gesterkt door de support van zoveel natuurhebbers blijft de Stichting Behoud het Borrebos zich verzetten tegen de plannen van de projectontwikkelaar!

Categorieën
Home

Het gaat erom spannen!

Dat Fokke & Sukke hun sympathie betuigen, de prinsessen Irene en Margriet zich uitspreken tegen woningbouw in de bossen bij Paleis Soestdijk en Youp van ‘t Hek samen met bijna 5.000 andere bezorgde natuurliefhebbers de petitie Behoud het Borrebos ondertekent, maakt duidelijk dat het verzet tegen de Paleis Soestdijk-plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep breed leeft! Dat dit signaal ook door mag dringen bij de besturen van de gemeente Baarn en de provincie Utrecht. Het kan en moet beter met het Landgoed Paleis Soestdijk!

Categorieën
Home

Flyeren Borrebos

Zaterdag 12 juni wordt er van 10.30 – 16.00 uur weer geflyerd door natuurliefhebbers ter hoogte van het voormalige Kmar-terrein in het Borrebos. Zij zullen de plannen van de projectontwikkelaar desgevraagd toelichten en u uitnodigen de petitie Behoud het Borrebos te ondertekenen.

Het gaat erom spannen!

Categorieën
Home

Wij weten wel beter!

RTV Utrecht en de NOS pakten terecht het nieuws op dat de Provincie Utrecht negen locaties heeft aangewezen waar ter bestrijding van de woningnood woningbouwprogramma’s versneld kunnen worden uitgevoerd. Het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos (Alexanderkwartier), waar projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep op het voormalige Kmar-terrein de bouw van 98 woningen heeft gepland, wordt nadrukkelijk genoemd als bouwlocatie. Opvallend genoeg besteedde de geschreven lokale pers (Baarnsche Courant & Gooi en Eemlander) geen enkele aandacht aan het bericht. Zouden journalisten van die kranten zich hebben laten inpakken door de boodschap van Provincie en Gemeente dat het hier slechts gaat om een ontwerp-programma?

Categorieën
Home

Verontrustend nieuws!

Via de website van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) komen we een bericht tegen over het onzalige plan van de Provincie Utrecht het woningbouwplan voor het Borrebos te versnellen. Hoe bestaat het dat het provinciebestuur zich zo sterk maakt voor de belangen van de MeyerBergman Erfgoed Groep, de projectontwikkelaar die het landgoed paleis Soestdijk in bezit heeft? Wij sluiten ons aan bij de boosheid die zich meester heeft gemaakt van de schrijver van de bijdrage op de website van de BOP.

Dit bosgebied moet wijken voor 98 luxueuze appartementen

Categorieën
Home

Charmeoffensief van een paleiseigenaar

Ons bereiken berichten dat de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn plannen voor het Landgoed Paleis Soestdijk enigszins naar beneden aan het bijstellen is. Zoals bekend heeft de projectontwikkelaar na het in bezit krijgen van het landgoed zijn oorspronkelijke plan Made by Holland drastisch uitgebreid. Het mag zo zijn dat men nu blijkbaar onder druk van de publieke opinie zijn plannen enigszins aanpast, wat echter blijft is de bouw van een nieuwe woonwijk met 98 woningen op het in het Borrebos gelegen voormalige KMar-terrein, de bouw van een auditorium aan de Soestervleugel van het paleis én de nieuwbouw van een grote hotelvoorziening aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos. Dat een vijftal allergrootste evenementen (10.000 bezoekers) plaats gaat maken voor vijf kleinere (5.000 bezoekers) en er een ruiterpad in tact blijft in het plan zet nauwelijks zoden aan de dijk. Het is evident dat de honderdduizenden bezoekers die jaarlijks tegemoet gezien kunnen worden op het NNN-landgoed een negatieve impact zullen hebben op de daar voorkomende flora en fauna.

Deel hekwerk rond voormalig KMar-terriein (noordzijde)

Mocht de projectontwikkelaar denken dat met het bijschaven van de paleisplannen het etiket Rupsje Nooitgenoeg hem wordt afgenomen dan heeft hij het mis. Het pretpark dat men nog steeds voor ogen heeft voor het landgoed blijft ongepast voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen landgoed. Daarom handhaaft de Stichting Behoud het Borrebos haar verzet tegen de paleisplannen van de megalomane paleiseigenaar. Alles ter verdediging van de belangen voor de op het beschermde landgoed voorkomen flora en fauna!

De petitie ondertekenen kan nog steeds!

Categorieën
Home

Voorjaarsbeelden Borrebos

Een voorjaarswandeling rond het voormalige KMar-terrein in het Borrebos maakt het zonneklaar duidelijk: hier past geen woonwijk! Lees het verhaal en zie de beelden

Categorieën
Home

Voor alle duidelijkheid

Op haar website meldt de Baarnsche Courant jl. 8 mei dat actievoerder Kees Koolmees de domeinnaam ‘MeyerBergman Erfgoed Groep.nl’ heeft gekaapt. Het is goed te weten dat het hier een privé-actie van Koolmees betreft waar de Stichting Behoud het Borrebos geen enkele verantwoordelijkheid voor draagt. Overigens blijft de stichting zich sterk maken voor het behoud van de natuurwaarden die het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen Landgoed Paleis Soestdijk kenmerken. Gelukkig staan we hierin niet alleen. Bijna 5.000 natuurliefhebbers hebben onze petitie inmiddels ondertekend.

Categorieën
Home

Een raak vroeg protest

Een opvallend bericht in de Baarnsche Courant van vrijdag 7 mei 2021. De krant meldt dat al in 2016 het consortium achter het afgewezen plan ‘Internationaal Handelshuis’ bij de toenmalige minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok protest aantekende tegen de procedure die is gevolgd bij de uiteindelijke verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de Meyer Bergman Erfgoed Groep.

Categorieën
Home

Het moet en kan anders met Paleis Soestdijk

Bij het aangepaste ‘elegantere’ woningbouwplan van de MeyerBergman Erfgoedgroep kunnen de nodige vraagtekens worden geplaatst. U leest er hier meer over.