Categorieën
Home

Platform bescherming Natuur en Landgoed Provincie Utrecht 

In de provincie Utrecht komt de natuur steeds meer onder druk te staan. Diverse Utrechtse organisaties/actiegroepen maken zich elk op eigen wijze sterk voor het behoud en bescherming van de natuur. Op initiatief van Behoud het Borrebos komt een aantal van hen kort na de voorjaarsvakantie bij elkaar om te komen tot de oprichting van het Platform Bomenbescherming Provincie Utrecht. Door meer samenwerking kan een krachtiger vuist worden gemaakt voor het instandhouden en versterken van de provinciale natuurgebieden! Meer informatie

Categorieën
Home

Dat er van uitstel afstel mag komen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 april 2022 stelde de fractie van de PvdA mondelinge vragen aan het college van burgemeester en wethouders aangaande de bedachte betonnen fietsroute tussen Soest via de Vuursche bossen naar Hilversum. Tot beantwoording van de vragen kwam het niet. Het college gaf aan dat er momenteel ambtelijk druk wordt gewerkt aan de beantwoording van eerder door de PvdA gestelde schriftelijke vragen over hetzelfde onderwerp. Daartoe is zelfs juridische hulp ingeroepen. Besloten is dat er tijdens de informatieraad van aanstaande 11 mei uitgebreid over het fietspad en zijn bedekking zal worden gesproken. Dan heeft het college ook de antwoorden gevonden op de schriftelijke vragen van de PvdA. Misschien dat tegen die ook de door Behoud het Borrebos gestelde vragen zijn beantwoord

In afwachting van de uitkomst van de vergadering van 11 mei wordt er in elk geval geen beton gestort. Het zal u niet verbazen dat het wat Behoud het Borrebos betreft daar sowieso niet van komt. We houden in elk geval de vingers gekruist…

Categorieën
Home

Natuurorganisaties naar Raad van State inzake plannen Paleis Soestdijk

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft samen met Natuurmonumenten en het Utrechts Landschap een goed doorwrocht bezwaarschrift tegen de plannen voor het Landgoed Paleis Soestdijk ingediend bij de Raad van State (RvS). Net als Behoud het Borrebos keren de natuurorganisaties zich tegen de ongebreidelde natuurvijandige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het landgoed. Ook Behoud het Borrebos stuurde deze week een beroepschrift naar de hoogste algemene bestuursrechter die ons land kent. Wanneer de zaak op de rol komt te staan bij de RvS is niet bekend, wellicht ergens in het najaar van 2022. In afwachting van die procedure houdt Behoud het Borrebos de gang van zaken op het landgoed scherp in de gaten. Mochten er onwenselijke voorbereidingen worden getroffen dan zal er door de stichting per omgaande een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de RvS teneinde die ontwikkelingen een halt toe te roepen.

Dit schrijft de Gooi en Eemlander:

Categorieën
Home

‘Denk aan je hart!’

Het is toch ook om razend van te worden!

Categorieën
Home

Het is de vraag of de natuur kan rekenen op de politiek…

J.l. zaterdag 9 april organiseerde Behoud het Borrebos een schouw in de Vuursche bossen op en rond het landgoed Paleis Soestdijk. Onder de deelnemers ook lokale vertegenwoordigers van GroenLinks en D66. Zij wekten de indruk net als de andere deelnemers aan de schouw zeer onder de indruk te zijn van het destructieve resultaat van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een fietsverbinding tussen Soest en Hilversum. Beter dan de beelden vastgelegd in onderstaande collage kunnen de vernielingen van het bosgebied niet worden belicht…

Categorieën
Home

BedreigdeNatuur.nl

Op initiatief van de bezetters van het bij Born (L) gelegen bedreigde Sterrebos is onlangs de website BedreigdeNatuur gelanceerd. Doel van de website is het zoveel in kaart brengen van de bedreigde natuur in Nederland. Vanzelfsprekend heeft ook de Stichting Behoud het Borrebos zich aangemeld voor de website BedreigdeNatuur.nl/borrebos.

Categorieën
Home

“Dit kan niet waar zijn!”

De donkere wolken die zich zaterdagochtend 9 april 2022 illustratief samenpakten boven de bossen rond het Landgoed Paleis Soestdijk, weerhield een klein maar fijn gezelschap bezorgde bosliefhebbers er niet van deel te nemen aan een door Behoud het Borrebos georganiseerde bosschouw. Om de aanleg van een drie meter brede betonnen fietsverbinding, die de route van Soest naar Hilversum gemakkelijker moet maken, zijn daar onlangs met een harvester en graafmachine honderden meters waardevolle bosstroken met de grond gelijk gemaakt. Zoiets lezen in de krant of bekijken op een website is één, met eigen ogen zien wat voor een schade er is en wordt aangericht, is twee. Het ontlokte bij een van de deelnemers de verzuchting: “Dit kan niet waar zijn!”

Categorieën
Home

Fietspad doorkruist Oude Boskern

Jl. 28 maart stelde Behoud het Borrebos een aantal vragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Ze hadden betrekking op de aanleg van een fietsroute in de Vuursche bossen op en rond het landgoed Paleis Soestdijk. Op de vragen zijn nog geen antwoorden ontvangen. Eigen veldonderzoek leert ondertussen dat ook een ter hoogte van de Stulp gelegen oude boskern niet gespaard is door de graafmachine. Behoud het Borrebos overweegt juridische stappen om te voorkomen dat er beton wordt gestort op de vernielde stroken bos. U leest er uitgebreider over op: Ook oude boskern niet gespaard!

Categorieën
Home

Schouw bosgebied op en rond Landgoed Paleis Soestdijk

Zaterdag 9 april, aanvang 11.30 uur, organiseert Behoud het Borrebos een schouw in het bosgebied op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Daartoe is onderstaand persbericht de wereld ingestuurd. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de wandeling!

PERSBERICHT
Aanstaande zaterdag 9 april organiseert de Stichting Behoud het Borrebos een schouw in de bossen rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Tijdens een wandeling, die om 11.30 uur van start gaat bij het aan Amsterdamsestraatweg gelegen voormalige marechausseeterrein, krijgen deelnemers niet alleen een beeld van de vernieling van het bosgebied die gepaard gaat met de aanleg van een betonnen fietsverbinding door het bosgebied. Ook kan er een blik worden geworpen op het bosgebied van Landgoed Paleis Soestdijk waar onlangs honderden bomen zijn gekapt. Gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd om met eigen ogen te zien wat de aanleg van de fietsroute aan destructie van het bosgebied met zich meebrengt. Het voor de fietsroute bedachte beton is nog niet gestort, wellicht kan de gemeenteraad daar alsnog een stokje voor steken. Een alternatieve bodembedekker voor de fietsroute ligt immers voor de hand, te weten een natuurvriendelijker verharding met schelpen van een aantal bestaande bospaden.

Zie ook: Stop aanleg betonnen fietspad in beschermd natuurgebied


Categorieën
Home

Oproep gemeenteraad

In de Baarnsche Courant van 6 april 2022 roept Behoud het Borrebos de nieuw gekozen gemeenteraad op actie te ondernemen tegen de aanleg van het betonnen fietspad door de kwetsbare bosgebieden op en rond het landgoed Paleis Soestdijk.

Meer over de oproep:

Stop aanleg betonnen fietspad in beschermd natuurgebied!