Categorieën
Home
Categorieën
Home

Woningbouw in het Borrebos? Eerst maar eens zien hoe de Raad van State oordeelt.

Ook voor de Baarnsche Courant is het al een uitgemaakte zaak; er worden woningen gebouwd in het Borrebos.

Lees de reactie van Behoud het Borrebos.

Categorieën
Home

Maya Meijer-Bergmans propagandemachine draait op volle toeren

Categorieën
Home

Made by Holland nader onder de loep

Als een van de bezwaarmakers tegen het plan Made by Holland van de MeyerBergman Erfgoed Groep ontving ook Behoud het Borrebos van de Raad van State het bericht dat de Stichting advisering bestuursrechtspraak (STAB) de plannen voor het Landgoed Paleis Soestdijk tegen het licht gaat houden. De Baarnsche Courant meldt dat bezwaarmakers verplicht zijn medewerking te verlenen aan de onderzoekers van STAB. Behoud het Borrebos vindt het inschakelen van STAB een positief signaal en ziet een uitnodiging van de onderzoekers dan ook graag tegemoet!

Categorieën
Home

Zet er definitief een streep door!

Op de raadsagenda van komende 7 september prijkt een raadsinformatiebrief over de afgelopen mei gestaakte aanleg van een fietsverbinding door de Vuursche bossen van Soest naar de Hilversumsestraatweg. In haar afscheidsbrief bepleit de vertrokken CDA-wethouder Vissers de noodzaak van de drie meter brede betonnen fietsverbinding en dreigt zij met financiële consequenties als het fietspad definitief wordt geschrapt. Behoud het Borrebos is en blijft van mening dat er moet worden afgezien van de aanleg van de fietsroute. Lees meer

Categorieën
Home

Van dik hout in de paleistuin…

Categorieën
Home

Paleisconcerten niet door iedereen omarmd!

Vooropgesteld dat Behoud het Borrebos iedereen zijn/haar pleziertjes gunt, moet ons iets van het hart. In zijn welhaast gênante advertorial over de Royal Park Live concerten die morgen van start gaan in de voortuin van Paleis Soestdijk schrijft redacteur Eugene Leenders in de Baarnsche Courant van vandaag dat de Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBEG) hele [sic] andere plannen heeft voor het landgoed, maar dat de traditie van de Royal Park Live concerten wordt omarmd. Dat laatste zal gelden voor de concertgangers en zeker ook voor de paleiseigenaar, maar voor de op het landgoed en zijn omgeving voorkomende fauna is dat beslist niet het geval.

Laten we wel wezen, de concerten maken een wezenlijk onderdeel uit van het concept Made by Holland. Het is zoals Leenders schrijft zelfs ‘een van de weinige activiteiten die de kas echt spekken’. Juist omdat het voor de MBEG een verdienmodel is, zal het als de plannen voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed bewaarheid worden, niet blijven bij de acht concerten van nu. Het woord ‘groei’ is immers bedacht voor dit type evenemententerreinen.

Het zijn niet alleen de nieuwbouw van peperdure woningen in het Borrebos en de komst van een grote hotelvoorziening (120 kamers) aan de rand van het Baarnse Bos die door Behoud het Borrebos en diverse andere natuurorganisaties worden bestreden in een procedure bij de Raad van State. Óók de geluidsdragende concerten in de paleistuin worden daar op tafel gelegd. Gelet op alle perikelen rond stikstof en CO₂ die overal in ons land natuurgebieden bedreigen achten wij de kans groot, dat de hoogste algemene bestuursrechter van ons land alsnog een streep zal zetten door de verdienmodellen van de MBEG.

Categorieën
Home

Nieuw college staat voor lakmoesproef (II)

In de Baarnsche Courant (17/6) staat meer te lezen over de consequenties die het schrappen van de onzalige fietsverbinding van Soest naar Hilversum voor de gemeente met zich meebrengt. De krant citeert uit een afscheidsbrief die vertrekkend wethouder Vissers aan de gemeenteraad schreef. Naast een aantal flagrante schendingen van de realiteit – wat dacht u van deze ‘Ook leidt het fietspad tot het optimaliseren van verkeersstromen’ – schotelt zij de raad een verliespost voor van 136.000 euro. Behoud het Borrebos kan er kort over zijn. De gemeenteraad moet met dank aan het vertrekkende VVD/CDA-college zijn verlies nemen en het natuurbelang laten prevaleren.

Zie ook: Lakmoesproef 1

Als je Moeder Natuur ongestoord haar gang laat gaan, vermag ze meer dan menig bestuurscollege…

Categorieën
Home

Nieuw college staat voor lakmoesproef

CDA-wethouder Jannelies Vissers laat vlak voordat zij het Baarnse gemeentehuis definitief vaarwel zegt via de Gooi en Eemlander weten, dat het halverwege stoppen van de aanleg van een betonnen fietspad van haar woonplaats Soest via de Vuursche bossen naar Hilversum de gemeente Baarn nu al 78.000 euro heeft gekost. Of dat inclusief de 58.000 euro euro is die de gemeente heeft uitgegeven aan grondverwerving kan niet worden opgemaakt uit het krantenartikel. Behoud het Borrebos gaat er niet over, maar doet de gemeente de volgende oplossing aan de hand: Lever de voor een kleine 50.000 euro van de MeyerBergman Erfgoed Groep gekochte strook grond voor het aankoopbedrag terug aan de projectontwikkelaar en draai de met Staatsbosbeheer overeengekomen erfpacht terug. 

Categorieën
Home

Laat het bij een museale invulling van het Landgoed Paleis Soestdijk

Vandaag liep de voorzitter van Behoud het Borrebos paleiseigenaresse Maya Meijer-Bergmans tegen het lijf in de Zochertuin van Paleis Soestdijk. Hij schreef er een column over.