Categorieën
Home

Royal Park Live 2024

Al weken geleden is de editie 2024 van Royal Park Live door het organiserende bureau Agent After All aangekondigd voor de periode van 4 tot 14 juli. Een vergunning voor het evenement is nog niet afgegeven door de gemeente Baarn, althans nog niet gepubliceerd (Zie aanvulling onder dit bericht). Dit terwijl de organisator van het evenement allang van de gemeente moet hebben vernomen dat het 10-daagse evenement in de paleistuin van Paleis Soestdijk zal worden vergund.

Categorieën
Home

Nog maar eens uitgelegd…

In de Baarnsche Courant van 13 mei plaatst een lezer vraagtekens bij de relevantie van de getaxeerde marktwaarde van Paleis Soestdijk. In zijn briefje verwijst hij naar oude vervallen Franse kastelen die voor één euro van de hand gaan. Onderstaande reactie gestuurd naar de krant en nog maar eens aangegeven waarom de marktwaarde wél degelijk van belang is.

Aanvulling

Meneer Bakker kon het niet laten te reageren op de reactie op zijn brief van jl. 13 mei. In zijn nieuwe briefje weet hij opnieuw geen spijkers met koppen raak te slaan. Dat hij moge zwelgen in zijn eigen gelijk…

Categorieën
Home

Oud nieuws in nieuwe verpakking…

Categorieën
Home

Een rare rekensom…

In de editie van woensdag 8 mei 2024 komt de Baarnsche Courant met het oude nieuws dat de Staat der Nederlanden in 1970 Paleis Soestdijk voor 4.2 miljoen gulden kocht van koningin Juliana en Prins Bernhard. Omgerekend naar nu zou dat in euro’s betekenen een bedrag van 11.198.158,28. In het artikel verwijst de krant naar de procedure die is aangespannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State teneinde de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het gehele complex Paleis Soestdijk op tafel te krijgen. U leest daar hier meer over: Opnieuw naar de Kneuterdijk

Categorieën
Home

Opnieuw naar de Kneuterdijk

Op 27 maart 2024 oordeelde de bestuursrechter van de Rechtbank Midden-Nederland het tegen de weigering van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingediende beroep de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk niet openbaar te maken gegrond.

Categorieën
Home

Behoud het Borrebos doet niet aan armpje drukken

Je kon erop wachten, de oppositie van Behoud het Borrebos tegen langduriger opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers op het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de marechaussee en de suggestie de in het Bosje van IJsendijk voormalige Meanderziekenhuislocatie voor dit doel in te zetten ontmoet de nodige bezwaren.

Categorieën
Home

ANBI-status Paleis Soestdijk

Categorieën
Home

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan (II)

In antwoord op de middels een beroep op de Wet open overheid (Woo) aan het Baarnse college van burgemeester en wethouders gestelde vraag de door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) met de gemeente gedeelde informatie aangaande de in 2017 getaxeerde marktwaarde van Landgoed Paleis Soestdijk toe te sturen laat het college weten daar niet aan te kunnen voldoen. Niet uit onwil, maar omdat de gemeente simpelweg niet over die informatie zegt te beschikken. Het college benadrukt in zijn antwoord het teleurstellend te vinden dat de verwachting is gewekt dat dit wel het geval zou zijn. Lees verder

Categorieën
Home

Als je mekaar niet meer vertrouwen kan…

Op basis van een uitspraak van een rijksambtenaar, die namens zijn minister tijdens een zitting van de Utrechtse bestuursrechter verklaarde dat de marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk gedeeld is met het Baarnse college van burgemeester en wethouders, mocht de Staat van de rechter die marktwaarde onder de pet houden. Nu blijkt dat het college hieromtrent niet is geïnformeerd door de minister… Zie: Als je mekaar niet meer vertrouwen kan

Categorieën
Home

Grootschalige bewoning past niet in een kwetsbaar bosgebied

Omdat beelden voor sommigen meer zeggen dan geschreven teksten is na ampele overwegingen besloten een fotocompilatie vrij te geven met afgelopen maart in de directe omgeving van het kazerneterrein in het Borrebos geschoten beelden.

Hier leest u er meer over