Nog geen gelopen fietsroute!

Zoals u hier kunt lezen heeft het Baarnse college van burgemeester en wethouders besloten het door Behoud het Borrebos ingediende handhavingsverzoek inzake de aanleg van een betonnen fietsverbinding door de beschermde Vuursche bossen af te wijzen.

Vandaag, 5 mei 2022, heeft Behoud het Borrebos per brief bezwaar aangetekend tegen het collegebesluit en gemotiveerd verzocht alsnog tot handhaving over te gaan.

Lezers van de Baarnsche Courant van afgelopen 4 mei zouden de indruk kunnen krijgen dat de aanleg van de fietsroute een gelopen race is. Niets is minder waar. Het is immers nog maar de vraag of de aanleg van de fietsroute in het bosgebied, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland, vanwege de aanwezigheid van beschermde diersoorten en bijzondere flora niet strijdig is met de regels die de Wet natuurbescherming stelt. Wat dit betreft rammelt het natuuronderzoek van ingenieursbureau Eelerwoude aan alle kanten. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar het door ons aan het college gestuurde bezwaarschrift.

Oude boskern aangetast

Een deel van de geplande fietsroute doorkruist bovendien een zogenoemde oude boskern. Over dit type bosonderdelen zegt de Provincie Utrecht in de Bos Heide Notitie 2018: ‘Een oude boskern is een houtopstand van autochtone bomen en struiken welke afstammelingen zijn van de oorspronkelijk inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht Nederland heeft bereikt. dit kan zowel een bos betreffen als ook een houtwal of een enkele boom of struik welke als relict van het oorspronkelijk bos te beschouwen is.’

De ontwikkelingen op het Landgoed Paleis Soestdijk hebben laten zien welk belang de provincie stelt aan oude boskernen. Zo moest de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn oorspronkelijke woningbouwplan drastisch aanpassen juist vanwege de aanwezigheid oude boskernen in het plangebied. Het is onbestaanbaar dat dit blijkbaar vergeten is door het Baarnse gemeentebestuur.

Bezwaarschrift
Aanvulling

In reactie op het bericht in de Baarnsche Courant over de aanleg van de fietsroute is onderstaande reactie geplaatst in de krant van 7 mei 2022.