Categorieën
Home

Staat weigert marktwaarde Paleis Soestdijk vrij te geven

In 2017 stelde een gespecialiseerd onderzoeksbureau in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de marktwaarde vast van het complete Landgoed Paleis Soestdijk. Om vast te kunnen stellen of ons vermoeden juist is, dat er ingeval de verkoop van het landgoed aan de MeyerBergman Erfgoed Groep sprake was van ongeoorloofde staatssteun en of de bouw van een woonwijk in beschermd bosgebied nodig is als essentiële kostendrager voor de restauratie van het paleis, is tevergeefs aan het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd met die marktwaarde voor de dag te komen. In de podcast ‘Het Rijk houdt marktwaarde Paleis Soestdijk angstvallig onder de pet’ hoort u waarom er beroep is aangetekend bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf op de proppen te komen met de marktwaarde.

Uitgeschreven tekst Podcast

Notitie Rijksvastgoedbedrijf

Afwijzing Woo-verzoek marktwaarde Paleis Soestdijk

Beroep Rechtbank Midden-Nederland

Dit schrijft de Gooi en Eemlander:

Baarnsche Courant:

Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en andere sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via deze website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. vindt u ook in het menu.

Luister naar onze Podcasts

(Bij: Zie ginds komt de stoomboot)

(Bij: Projectontwikkelaar komt met twee bruidsschatten goed aan zijn trekken…)

Behoud het Borrebos op de sociale media

Meld u aan als donateur

Categorieën
Home

Zitting Raad van State 17 april

Maandagochtend 17 april 2023, aanvang 10 uur, start de Raad van State de behandeling van de ingediende bezwaarschriften inzake het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Categorieën
Home

Een nieuwjaarsadvies

Sinds het Landgoed Paleis Soestdijk in 2017 in bezit kwam van de Meyer-Bergman Erfgoed Groep zijn er vijf jaar verstreken. Neem kennis van ons advies aan paleisvrouwe Maya Meijer-Bergmans.

Nieuwjaarsadvies voor Maya Meijer-Bergmans

Categorieën
Home

Nieuwjaarsboodschap

Prof. dr. Eibert van der Meer-Bosgraag neemt op uitnodiging van Behoud het Borrebos de nieuwjaarsboodschap-2023 voor zijn rekening. In zijn elf minuten durende overdenking legt de wereldvermaarde bosecoloog uit waarom zijn vertrouwen in de politiek tot ver beneden het vriespunt is gedaald. Zo hekelt hij onder meer het dubieuze verkoopspel dat er toe leidde dat het Landgoed Paleis Soestdijk in 2017 door de overheid aan een projectontwikkelaar is verkwanseld, met de natuur als kind van de rekening…

Vingers gekruist voor de natuur

Onderwijl hoopt Behoud het Borrebos dat de Raad van State het door de MeyerBergman Erfgoed Groep voor zijn landgoed bedachte verdienmodel, op zijn minst deels, naar de prullenmand zal verwijzen. Dan zou het nieuwe jaar voor de flora en fauna op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk niet meer stuk kunnen! Bovendien zou zo’n uitspraak richting de politiek een krachtig signaal inhouden om het belang van de natuur voortaan te laten prevaleren boven dat van projectontwikkelaars.

Alle podcasts

Categorieën
Home

Vorstelijke arrogantie…

Paleis Soestdijk is tijdelijk getransformeerd tot een sprookjesachtig winterpaleis. De opening van het festijn is verricht door het gelegenheidskoppel jonkheer Mark Röell en paleisvrouwe Maya Meijer. Zoals gewoonlijk bij dit soort activiteiten verscheen er een promotioneel verslagje van het evenement in de Krant van Wakker Nederland. De daarin opgenomen opmerking van Maya Meijer – “We gaan niet wachten op de Raad van State” – laat zien in welke kringen van ons land de arrogantie heerst.

Waarschijnlijk omdat de naam van onze voorzitter ergens voorkomt op een lijstje dat circuleert in de paleisburelen, ontving hij mede namens het echtpaar Ton & Maya Meijer- Bergmans een persoonlijke uitnodiging bij het feestje aanwezig te zijn. Het zal u niet verbazen dat hij blij zegt te zijn met zijn besluit die uitnodiging per omgaande te hebben afgeslagen.

Categorieën
Home

Natuurcompensaties vaak voor de kat z’n viool…

In een aflevering van het onderzoeksprogramma Pointer (4/12/’22) is te zien dat door mensenhand aangetaste natuur zich te vaak niet laat compenseren. Onder andere daarom verzet Behoud het Borrebos zich tegen de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk.

Het echtpaar Ton & Maya Meijer-Bergmans heeft weinig op met mensen die opkomen voor natuurbelangen. “Een soort maffia”, laat Ton Meijer zich ontvallen in de documentaire Het nieuwe Soestdijk van Frans Bromet. Ondertussen staan de plannen van de MBEG bol van ridicule natuur-compenserende maatregelen. Laten we het nog maar eens duidelijk aangeven dat de bouw van een woonwijk in het Borrebos zich niet laat compenseren. Behoud het Borrebos zal zich dan ook blijven verzetten tegen de plannen van de MBEG.

Bekijk hier de uitzending van Pointer

Categorieën
Home

Reactie STAB-rapport

In de afgelopen maanden heeft STAB, een onafhankelijke, professionele organisatie met deskundigen op gebied van het omgevingsrecht, in opdracht van de Raad van State (RvS) naar eigen zeggen onpartijdig en objectief gekeken naar de feiten en omstandigheden die spelen inzake de herbestemming van het Landgoed Paleis Soestdijk. De alzo opgedane bevindingen zijn verwerkt in een rapportage die gezonden is naar de RvS. Onze advocaat heeft het omvangrijke en soms slordige rapport bekeken en komt tot de conclusie dat dit met het oog op de bij de RvS aangespannen beroepsprocedure een aantal positieve aanknopingspunten bevat.

Om de verdedigers van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk niet wijzer te maken dan ze zelf denken te zijn, is het niet verstandig daar nu nader op in te gaan. Wel willen wij nog kwijt dat we de door ons en anderen aangespannen procedure bij de RvS met nog meer vertrouwen tegemoet zien.

Brief aan Vrienden van het Borrebos

Reactie Behoud het Borrebos

Categorieën
Home

STAB klaar met RvS-onderzoek Landgoed Paleis Soestdijk

Gelet op de bezwaarschriften die onder andere door Behoud het Borrebos bij de Raad van State (RvS) zijn ingediend tegen het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, STAB, in opdracht van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS in de afgelopen maanden nader onderzoek verricht. 

Verpakt in een omvangrijk rapport heeft STAB jl. 4 november haar bevindingen gedeeld met de RvS. Vandaag, 10 november, is het onderzoeksrapport ook door ons ontvangen. De verleiding is groot daar nu al inhoudelijk – en op een aantal onderdelen positief –  op te reageren, maar Behoud het Borrebos wacht alvorens daartoe over te gaan eerst de reactie af van haar advocaat. Die neemt momenteel de STAB-rapportage nader onder de loep.

Zodra de conclusies op een rijtje zijn gezet hoort u meer van ons. 

Nota bene

Het meest opmerkelijke in het hele verhaal van de herontwikkeling van het Landgoed Paleis Soestdijk is de rol die de diverse overheden hebben gespeeld in het creëren van voor de natuur ongewenste ontwikkelingen op het landgoed. Treffender dan in dit fragment uit de STAB-rapportage kan dit niet in beeld gebracht worden. Het blijft toch ongelofelijk dat een GroenLinks-gedeputeerde van de provincie Utrecht de eigen wet- en regelgeving opzij zet om het belang van de natuur ondergeschikt te maken aan dat van een stinkend rijke projectontwikkelaar die het landgoed voor een fooi kon toe-eigenen…

Categorieën
Home

Het nieuwe Soestdijk: Cultureel Erfgoed of Natuur?

Het Nederlands Dagblad legde afgelopen 20 oktober in de aankondiging van de TV-uitzending van de documentaire Het nieuwe Soestdijk van Frans Bromet haar lezers de vraag voor of natuurbehoud belangrijker is dan behoud van de koninklijke geschiedenis en cultureel erfgoed. Alhoewel geen regulier lezer van het ND nam ik namens Behoud het Borrebos de vrijheid die vraag in de vorm van een ingezonden te beantwoorden. Het siert de krant dat de brief een plekje kreeg in de editie van 26 oktober.