Categorieën
Home

Reactie STAB-rapport

In de afgelopen maanden heeft STAB, een onafhankelijke, professionele organisatie met deskundigen op gebied van het omgevingsrecht, in opdracht van de Raad van State (RvS) naar eigen zeggen onpartijdig en objectief gekeken naar de feiten en omstandigheden die spelen inzake de herbestemming van het Landgoed Paleis Soestdijk. De alzo opgedane bevindingen zijn verwerkt in een rapportage die gezonden is naar de RvS. Onze advocaat heeft het rapport grondig bekeken en komt tot de conclusie dat dit met het oog op de bij de RvS aangespannen beroepsprocedure een aantal positieve aanknopingspunten bevat.

Om de verdedigers van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk niet wijzer te maken dan ze zelf denken te zijn, is het niet verstandig daar nu nader op in te gaan. Wel willen wij nog kwijt dat we de door ons en anderen aangespannen procedure bij de RvS met nog meer vertrouwen tegemoet zien.

Brief aan Vrienden van het Borrebos

Reactie Behoud het Borrebos

Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en andere sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via deze website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. vindt u ook in het menu.

Luister naar onze Podcasts

(Bij: Zie ginds komt de stoomboot)

(Bij: Projectontwikkelaar komt met twee bruidsschatten goed aan zijn trekken…)

Behoud het Borrebos op de sociale media

Meld u aan als donateur

Categorieën
Home

STAB klaar met RvS-onderzoek Landgoed Paleis Soestdijk

Gelet op de bezwaarschriften die onder andere door Behoud het Borrebos bij de Raad van State (RvS) zijn ingediend tegen het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, STAB, in opdracht van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS in de afgelopen maanden nader onderzoek verricht. 

Verpakt in een lijvig rapport heeft STAB jl. 4 november haar bevindingen gedeeld met de RvS. Vandaag, 10 november, is het onderzoeksrapport ook door ons ontvangen. De verleiding is groot daar nu al inhoudelijk – en op een aantal onderdelen positief –  op te reageren, maar Behoud het Borrebos wacht alvorens daartoe over te gaan eerst de reactie af van haar advocaat. Die neemt momenteel de STAB-rapportage nader onder de loep.

Zodra de conclusies op een rijtje zijn gezet hoort u meer van ons. 

Nota bene

Het meest opmerkelijke in het hele verhaal van de herontwikkeling van het Landgoed Paleis Soestdijk is de rol die de diverse overheden hebben gespeeld in het creëren van voor de natuur ongewenste ontwikkelingen op het landgoed. Treffender dan in dit fragment uit de STAB-rapportage kan dit niet in beeld gebracht worden. Het blijft toch ongelofelijk dat een GroenLinks-gedeputeerde van de provincie Utrecht de eigen wet- en regelgeving opzij zet om het belang van de natuur ondergeschikt te maken aan dat van een stinkend rijke projectontwikkelaar die het landgoed voor een fooi kon toe-eigenen…

Categorieën
Home

Het nieuwe Soestdijk: Cultureel Erfgoed of Natuur?

Het Nederlands Dagblad legde afgelopen 20 oktober in de aankondiging van de TV-uitzending van de documentaire Het nieuwe Soestdijk van Frans Bromet haar lezers de vraag voor of natuurbehoud belangrijker is dan behoud van de koninklijke geschiedenis en cultureel erfgoed. Alhoewel geen regulier lezer van het ND nam ik namens Behoud het Borrebos de vrijheid die vraag in de vorm van een ingezonden te beantwoorden. Het siert de krant dat de brief een plekje kreeg in de editie van 26 oktober.

Categorieën
Home

’Het nieuwe Soestdijk’ on-line

Eind september beleefde de documentaire ’Het nieuwe Soestdijk’ van Frans Bromet zijn première tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Zondagmiddag 16 oktober kende de film een voorbeschouwing in de Baarnse Speeldoos. Aanstaande donderdagavond 20 oktober zend de EO ‘Het nieuwe Soestdijk’ uit via Ned 2. Nu al nieuwsgierig?

Bekijk de documentaire via deze link.

Zowel de Baarnsche Courant als Gooi en Eemlander doen verslag van de Baarnse vertoning van ‘Het nieuwe Soestdijk’ en reppen over het nagesprek met publiek. Een ingezonden brief van een niet bij de activiteiten van Behoud het Borrebos betrokken inwoner van Baarn willen wij u – met een verwijzing naar donatiemogelijkheden – niet onthouden…

Voor vergrotingen klikt u op afbeeldingen

Categorieën
Home
Categorieën
Home

“Het paleis staat op instorten”

Regelmatig krijgt Kees Koudstaal voor de voeten geworpen dat hij, terwijl de politiek gesproken heeft, zich met Behoud het Borrebos blijft verzetten tegen het plan ‘Made by Holland’ van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Die verwijten gaan niet zelden vergezeld met opmerkingen als ‘er moet iets gebeuren, want het paleis staat op instorten’ en ‘wat is dan jouw alternatief’.

Hij vond het tijd maar weer eens te reageren: Van de voorzitter

Categorieën
Home

Bromets ’Het nieuwe Soestdijk’

Zondagavond 25 september 2022 beleefde de documentaire ‘Het nieuwe Soestdijk’ van Frans Bromet zijn première tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. In de film volgt Bromet op onovertroffen wijze de weg die het plan ‘Made by Holland’ van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) aflegde van begin 2019 tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan door de Baarnse gemeenteraad in februari 2022.  U leest er hier meer over

Categorieën
Home
Categorieën
Home

Betonnen fietspad door Vuursche bossen hangt nog in de lucht…