Categorieën
Home

‘Denk aan je hart!’

Het is toch ook om razend van te worden!

Categorieën
Home

Het is de vraag of de natuur kan rekenen op de politiek…

J.l. zaterdag 9 april organiseerde Behoud het Borrebos een schouw in de Vuursche bossen op en rond het landgoed Paleis Soestdijk. Onder de deelnemers ook lokale vertegenwoordigers van GroenLinks en D66. Zij wekten de indruk net als de andere deelnemers aan de schouw zeer onder de indruk te zijn van het destructieve resultaat van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een fietsverbinding tussen Soest en Hilversum. Beter dan de beelden vastgelegd in onderstaande collage kunnen de vernielingen van het bosgebied niet worden belicht…

Categorieën
Home

BedreigdeNatuur.nl

Op initiatief van de bezetters van het bij Born (L) gelegen bedreigde Sterrebos is onlangs de website BedreigdeNatuur gelanceerd. Doel van de website is het zoveel in kaart brengen van de bedreigde natuur in Nederland. Vanzelfsprekend heeft ook de Stichting Behoud het Borrebos zich aangemeld voor de website BedreigdeNatuur.nl/borrebos.

Categorieën
Home

“Dit kan niet waar zijn!”

De donkere wolken die zich zaterdagochtend 9 april 2022 illustratief samenpakten boven de bossen rond het Landgoed Paleis Soestdijk, weerhield een klein maar fijn gezelschap bezorgde bosliefhebbers er niet van deel te nemen aan een door Behoud het Borrebos georganiseerde bosschouw. Om de aanleg van een drie meter brede betonnen fietsverbinding, die de route van Soest naar Hilversum gemakkelijker moet maken, zijn daar onlangs met een harvester en graafmachine honderden meters waardevolle bosstroken met de grond gelijk gemaakt. Zoiets lezen in de krant of bekijken op een website is één, met eigen ogen zien wat voor een schade er is en wordt aangericht, is twee. Het ontlokte bij een van de deelnemers de verzuchting: “Dit kan niet waar zijn!”

Categorieën
Home

Fietspad doorkruist Oude Boskern

Jl. 28 maart stelde Behoud het Borrebos een aantal vragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Ze hadden betrekking op de aanleg van een fietsroute in de Vuursche bossen op en rond het landgoed Paleis Soestdijk. Op de vragen zijn nog geen antwoorden ontvangen. Eigen veldonderzoek leert ondertussen dat ook een ter hoogte van de Stulp gelegen oude boskern niet gespaard is door de graafmachine. Behoud het Borrebos overweegt juridische stappen om te voorkomen dat er beton wordt gestort op de vernielde stroken bos. U leest er uitgebreider over op: Ook oude boskern niet gespaard!

Categorieën
Home

Schouw bosgebied op en rond Landgoed Paleis Soestdijk

Zaterdag 9 april, aanvang 11.30 uur, organiseert Behoud het Borrebos een schouw in het bosgebied op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Daartoe is onderstaand persbericht de wereld ingestuurd. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de wandeling!

PERSBERICHT
Aanstaande zaterdag 9 april organiseert de Stichting Behoud het Borrebos een schouw in de bossen rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Tijdens een wandeling, die om 11.30 uur van start gaat bij het aan Amsterdamsestraatweg gelegen voormalige marechausseeterrein, krijgen deelnemers niet alleen een beeld van de vernieling van het bosgebied die gepaard gaat met de aanleg van een betonnen fietsverbinding door het bosgebied. Ook kan er een blik worden geworpen op het bosgebied van Landgoed Paleis Soestdijk waar onlangs honderden bomen zijn gekapt. Gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd om met eigen ogen te zien wat de aanleg van de fietsroute aan destructie van het bosgebied met zich meebrengt. Het voor de fietsroute bedachte beton is nog niet gestort, wellicht kan de gemeenteraad daar alsnog een stokje voor steken. Een alternatieve bodembedekker voor de fietsroute ligt immers voor de hand, te weten een natuurvriendelijker verharding met schelpen van een aantal bestaande bospaden.

Zie ook: Stop aanleg betonnen fietspad in beschermd natuurgebied


Categorieën
Home

Oproep gemeenteraad

In de Baarnsche Courant van 6 april 2022 roept Behoud het Borrebos de nieuw gekozen gemeenteraad op actie te ondernemen tegen de aanleg van het betonnen fietspad door de kwetsbare bosgebieden op en rond het landgoed Paleis Soestdijk.

Meer over de oproep:

Stop aanleg betonnen fietspad in beschermd natuurgebied!

Categorieën
Home

Het rechtbreien is begonnen…

In de Gooi en Eemlander van 1 april opnieuw veel aandacht voor de aanleg van een betonnen fietspad in de Vuursche bossen. Voor het eerst kan er iets worden gelezen over het standpunt van de gemeente Baarn, die zich sinds 12 februari 2022 (erfpacht)eigenaar mag noemen van de benodigde bosgrond. Uit de mond van een voorlichter tekent de krant op, dat de gemeente een aan het uiteinde van het landgoed Paleis Soestdijk gelegen pad heeft gekocht van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Nee, er is geen sprake van opsplitsing van het landgoed. Een deel van de bijna 9.000 m² strook grond wordt immers al gebruikt als ruiter-, wandel- of mountainbikepad. Om het fietspad mogelijk te maken wordt er slechts over een afstand van 300 meter een hekwerk enkele meters verplaatst. Het college van burgemeester en wethouders doet er gelet op door de PvdA gestelde vragen verder nog even het zwijgen toe en houdt het bij de mededeling dat een ‘actievere informatievoorziening richting de raad over de realisatie van het fietspad veel vragen had kunnen voorkomen’. 

Categorieën
Home

Waarom geen verharding met schelpen?

Betonnen fietspaden horen niet thuis in kwetsbare natuurgebieden en dus ook niet in de beschermde bosgebieden van de Vuursche. Alle respect voor gebruikers van scootmobielen en anderen die moeilijk ter been zijn, maar de bereikbaarheid van natuurgebieden mag niet ten koste gaan van de daar aanwezige natuur. Waarom voor de recreatieve fietsverbinding een aantal al bestaande bospaden niet verhard met schelpen? Toegegeven, aan het gebruik van schelpen kleeft ook een aantal nadelen. Die staan echter in geen verhouding tot de natuurschade die veroorzaakt wordt door beton. Komt nog bij dat ook de veiligheid van fietsers ermee gediend is. De gemeente Baarn laat immers milieubewust weten, dat er bij winterse gladheid niet gestrooid gaat worden op het betonnen fietstracé. Ziet u het voor zich, het gebruik van het betonnen fietspad met daarop een dun laagje sneeuw of ijzel? Of zou het gemeentebestuur van Baarn dan alsnog besluiten de strooiwagen op pad te laten gaan? Kortom de nadelen van beton in de natuur wegen zo zwaar dat er vanaf moet worden gezien. Bijkomend voordeel zou nog zijn geweest, dat de gemeente de kleine €50.000 die ze betaalde aan de MeyerBergman Erfgoed Groep in eigen zak had kunnen houden.

Categorieën
Home

Betonnen fietspad door kwetsbaar natuurgebied gedekt door de overheid

Bovenstaande afbeelding van de kadastrale kaart van het bosgebied rond het Landgoed Paleis Soestdijk laat de sinds 11 februari 2022 bestaande nieuwe eigendom/erfpacht-verhoudingen zien van de stroken bosgrond die benut worden voor de aanleg het aan te leggen 3 meter brede betonnen fietspad. De grove aantastingen van het bosgebied moeten dan ook volledig op het conto van de gemeente Baarn worden geschreven.