Categorieën
Home

Oproep Jan Punt

Op uitnodiging van de Stichting Behoud het Borrebos bezocht de in de 18e eeuw beroemde acteur Jan Punt onlangs het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Getroffen door de schoonheid van het bosgebied liet hij er, geïnspireerd door het werk van de dichter Jan de Marre (1696-1763), spontaan een hofdicht op los. Zijn oproep het verzet van de stichting tegen de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep middels een donatie te steunen, kwam recht uit zijn hart.

Neemt u de moeite wat tijd in te ruimen om de amper vier minuten durende registratie van Jan Punts hofdicht te beluisteren. Onderwijl kunt u genieten van de in het Borrebos geschoten beelden. 

Categorieën
Home

Nu is het Paardenbos aan de beurt

De harvester van Staatsbosbeheer houdt na zijn slag te hebben geslagen in het Baarnse Bos inmiddels huis in het Paardenbos, een bij Paleis Soestdijk gelegen bosgebied waar ook het Borrebos onderdeel van is. Het is waarachtig te hopen dat men in regeringskringen in Den Haag tot het inzicht komt dat dit soort bomenkap niets van doen heeft met bosbeheer, maar alles met euro’s…

Zie ook:

Het is weer houtoogsten in de Baarnse bossen

Categorieën
Home

Het is weer houtoogsten in de Baarnse bossen

De Baarnsche Courant (BC) doet in haar editie van jl. 7 januari verslag van de massale bomenkap die momenteel plaatsvindt in het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen monumentale Baarnse Bos. De in opdracht van Staatsbosbeheer uitgevoerde ‘houtoogst’ wordt tamelijk eenzijdig belicht in het artikel. Reacties op het verhaal konden dan niet uitblijven. In de BC van 10 januari staan er twee afgedrukt. Door het aanklikken van de links hieronder komen de BC (2x) en de beide naar de krant gestuurde reacties in beeld.

Excuus boom (BC)

Harvester oogst in het Bos (BC)

Waar blijft ons Bos?

Met bomenkap win je geen harten! Stop ermee!

Categorieën
Home

Staatsbosbeheer houdt van hout

Dood hout wel te verstaan. Het nieuwe jaar is amper gestart of de bosmonsters doen al weer hun vernietigende werk. Ook tussen zonsondergang en zonsopkomst wanneer het mede vanwege de bosfauna verboden is het Baarnse Bos te bezoeken. Het staatsbedrijf is niet meer wat het was…

Zie: Staat dit het Borrebos te wachten? Deel II

Categorieën
Home

Maya Meijer-Bergmans hekelt Baarnse stroperigheid…

De Baarnsche Courant geeft in haar editie van 24 december 2021 ruim baan aan paleiseigenaresse Maya Meijer-Bergmans. Op de valreep van het oude jaar mag zij de plannen die zij met de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) bedacht heeft voor het Landgoed Paleis Soestdijk nog eens uitgebreid promoten. Desgevraagd laat ze weten dat ze prinses Beatrix heeft ontvangen en dat de oud-vorstin het Made by Holland-idee een goed initiatief vindt. Van die omwonende heeft de MBEG komende maand februari als de Baarnse gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan voor het landgoed behandeld dus niets te vrezen.  In reactie op de ‘sommigen’ die onder andere verzet aantekenen tegen de bouw van woningen in het Borrebos merkt ze op, dat er slechts op een klein gebied woningen worden gebouwd en dat het verwaarloosde bosgebied net als het paleis  juist wordt opgeknapt en gerestaureerd.

Categorieën
Home

Behoud het Borrebos krijgt ANBI-status

De Belastingdienst heeft aan de Stichting Behoud het Borrebos een ANBI-status toegekend. Ook met het oog op het verzet dat de stichting straks bij de Raad van State zal aantekenen tegen de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk is dit een welkom besluit. Zo is het voor sympathisanten van de doelstellingen van de stichting aantrekkelijker geworden te doneren aan de ‘algemeen nut beogende instelling’ Behoud het Borrebos, omdat giften in aanmerking komen als aftrekpost bij belastingaangiften.

Achtergrondinformatie

Wij zien uw donatie graag tegemoet!

Categorieën
Home

Staatsbosbeheer in de fout

In een persbericht d.d. 14 december 2021 wijst de Parel van Baarn op een recente uitspraak van de Hoge Raad, die de voorgestelde grondruil van bosgebieden op en rond het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee onmogelijk zou maken. De Parel van Baarn heeft inmiddels zowel Staatsbosbeheer (SBB) als het college van burgemeester en wethouders van Baarn aangeschreven met het verzoek om commentaar te geven over de mogelijke gevolgen die de uitspraak van Neerlands hoogste rechtscollege heeft voor het Ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk. Met belangstelling kijken wij uit naar de reacties van de diverse (semi-)overheidsinstanties. 

Los hiervan vindt de Stichting Behoud het Borrebos het onbegrijpelijk dat SBB, die nota bene als kerntaak heeft natuurgebieden als een goed huisvader te beheren en bovendien nieuwe natuur tot ontwikkeling moet brengen, door het toepassen van een grondruiltruc de MeyerBergman Erfgoed Groep in staat stelt de natuur op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk onherstelbaar aan te tasten. Zou SBB juist niet de instantie moeten zijn die zich net als de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Natuurmonumenten sterk zou moeten maken voor natuurbehoud? De vraag stellen is hem beantwoorden…

Categorieën
Home

Vroege Vogels in het Borrebos

Het BNNVARA radioprogramma Vroege Vogels besteedt in de uitzending van aanstaande zondag 12 december aandacht aan de grootschalige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het Landgoed Paleis Soestdijk. In het item, dat zondag tussen 07.00 en 10.00 te beluisteren is op NPO-zender Radio 1,  komt onder anderen Hanneke Sevink, zij is voorzitter van de Werkgroep Roofvogels Nederland en warm sympathisante van de stichting Behoud het Borrebos, aan het woord. Ook geven de directeur van Paleis Soestdijk, Frans van der Avert, en namens Natuurmonumenten Gradus Lemmen in de uitzending hun kijk op de plannen.

Hanneke Sevink en Gradus Lemmen in het bos bij Paleis Soestdijk

Beluister het Vroege Vogels onderdeel met een heldere boodschap voor de Baarnse gemeenteraad

Zienswijze Werkgroep Roofvogels Nederland op de plannen van de projectontwikkelaar

Categorieën
Home

Wij van WC-eend

Gisteravond, 1 december 2021, lieten leden van de Commissie Ruimte, Groen en Water van de Provinciale Staten Utrecht zich door deskundigen bijpraten over de ontwikkelingen die het Landgoed Paleis Soestdijk te wachten staan. Door deskundigen uit eigen huis en kring wel te verstaan. Externe deskundigen waren niet welkom. Een verslag van de bijeenkomst komt tevoorschijn via deze link: Wij van WC-eend.

Categorieën
Home

Over greenwashing gesproken…

Als de Baarnse gemeenteraad in februari 2022 besluit akkoord te gaan met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk en mits de beroepsrechter geen streep haalt door de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep, dan staan flora en fauna die het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed kenmerken verstrekkende gevolgen te wachten. 

Terecht maken velen zich dan ook grote zorgen over de toekomst van het landgoed. Dat blijkt niet alleen uit de door meer dan 5.150 verontruste natuurliefhebbers ondertekende petitie ‘Behoud het Borrebos’. In de periode van 8 oktober t/m 18 november konden zienswijzen (bezwaren) tegen de plannen van de projectontwikkelaar worden ingediend bij de Baarnse gemeenteraad. Van die gelegenheid is niet alleen door omwonenden van het paleis gebruik gemaakt. Ook instanties als Natuur en Milieufederatie Utrecht en Natuurmonumenten stuurden zienswijzen in. Vanzelfsprekend heeft ook de Stichting Behoud het Borrebos een zienswijze ingediend. Gelet op de wijze waarop de gemeente Baarn eerder met geuite bezwaren is omgesprongen ligt het in de lijn der verwachtingen dat de gemeenteraad in februari 2022 definitief akkoord zal gaan met de bestemming die de projectontwikkelaar in samenspraak met de Provincie Utrecht en het Baarnse College van Burgemeester en Wethouders voor het landgoed heeft bedacht. Zoals eerder aangegeven in een update zal de stichting dan niet schromen de vermaledijde plannen van de projectontwikkelaar aan te vechten bij de Raad van State.