Categorieën
Home

Over overbodige Kamervragen…

Vandaag (26 juni) kwamen de antwoorden op eerder door de Haagse eenpitter gestelde Kamervragen over de weigering van de Staat de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk vrij te geven. IJzerenheinig blijft minister Hugo de Jonge bij zijn weigering met die marktwaarde voor de dag te komen. De halsstarrigheid waarmee dit gebeurt bewijst dat er wel degelijk een kwalijke geur hangt rond de verkoopprocedure van Paleis Soestdijk.

Lees: Over overbodige Kamervragen…

Categorieën
Home

Ons antwoord op de wat-dan-vraag

In haar niet aflatende strijd tegen de door de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) bedachte herontwikkeling van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk krijgt Behoud het Borrebos niet zelden de wat-dan-vraag voor de voeten geworpen. Tot nu toe droegen wij dan vooral onze argumenten aan tegen het plan Made by Holland. Niet omdat wij Maya Meijer-Bergmans haar dit speeltje misgunnen, maar omdat haar plannen op grote schaal indruisen tegen de natuurbelangen op het landgoed.

Zie: Ons antwoord op de wat-dan-vraag

of luister naar de podcast

Categorieën
Home

Opiniestuk Partij voor de Dieren over weigering marktwaarde Paleis Soestdijk openbaar te maken

Vandaag een prima opiniestuk van Partij voor de Dieren (PvdD) Tweede Kamerlid Eva van Esch en het Utrechtse PvdD-Statenlid Jesseka Batteau in het AD. Beiden laten hun ongenoegen zien over de weigering van minister Hugo de Jonge de in 2017 in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf getaxeerde marktwaarde van het complete Landgoed Paleis Soestdijk vrij te geven. Met Behoud het Borrebos vinden zij het onbestaanbaar dat het Rijk de verkoop van het rijksmonument niet maximaal transparant en inzichtelijk wil maken. Voor meer achtergrondinformatie leest u: Minister dekt Rijksvastgoedbedrijf

Ondertussen doet ook Tweede Kamer-eenpitter Wybren van Haga (BVNL) een duit in het zakje. Hij grijpt het opiniestuk van Van Esch en Batteau aan om vragen te stellen aan minister De Jonge. Opvallend genoeg verwijst hij daarbij niet naar de nog maar kort geleden door Eva van Esch gestelde vragen aan de minister.

Tegen de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf de marktwaarde van het landgoed openbaar te maken is afgelopen maart beroep aangetekend bij de afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland. Naar verluidt is het daar een drukke boel en het is dan ook nog steeds wachten op de behandeling van het beroep…

Dit schrijft de Gooi en Eemlander

Categorieën
Home

Het blijkt een kwestie van geduld te zijn…

In de podcast Over verloren vertrouwen gesproken… uitten wij onze onvrede over de wijze waarop de weg verloopt van een op 7 maart 2023 bij de afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland aangetekend beroep. Het verzet volgde op de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf de in 2017 getaxeerde marktwaarde van Paleis Soestdijk vrij te geven. Het aangetekend via Post.NL verstuurde beroep raakte onderweg naar de rechtbank zoek en moest opnieuw worden ingestuurd. Zo kon het eerst op 19 april worden geregistreerd bij de rechtbank. Hier leest u het hele verhaal 

Categorieën
Home

Podcast over verloren vertrouwen in de overheid

Vandaag een nieuwe aflevering geplaatst in onze podcast-reeks. Centraal onderwerp: Verloren vertrouwen in de overheid…

Categorieën
Home

GeenStijl snijdt hout!

Vandaag gewezen op een artikel op de website van GeenStijl. Naar eigen zeggen gewoonlijk tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend, deze keer een bijdrage over Paleis Soestdijk die gewoonweg hout snijdt!

Merci GeenStijl!

Categorieën
Home

Kamervragen Paleis Soestdijk beantwoord

Vandaag, 26 april 2023, zijn de antwoorden van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf de in 2017 getaxeerde waarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Uit de beantwoording van de vragen kan worden opgemaakt dat de minister zich volledig kan vinden in het standpunt van het Rijksvastgoedbedrijf die marktwaarde onder de pet te houden. Voor Behoud het Borrebos is daarmee de kous niet af. Zie: Minister dekt Rijksvastgoedbedrijf

Categorieën
Home

Het laatste woord is aan de Raad van State

Tijdens de langdurende zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State jongstleden 17 april ging het vooral over de vraag of het vorig jaar februari door de gemeenteraad van Baarn goedgekeurde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in overeenstemming is met het recht en of de door bezwaarmakers aangevoerde nadelige gevolgen van het plan onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die daarin zijn vastgelegd.

Categorieën
Home

Kamervragen marktwaarde Paleis Soestdijk

Kamerlid Eva van Esch (Partij voor de Dieren) vraagt zich met Behoud het Borrebos af waarom het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zich hult in een waas van geheimzinnigheid als het gaat om de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk. Het kamerlid wil van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten of de weigering van het RVB de marktwaarde bekend te maken past bij de eisen van transparantie en zorgvuldigheid die de rijksoverheid zegt voor te staan bij het afstoten van monumentaal rijksvastgoed. U leest er hier meer over

De kamervragen

Categorieën
Home

Kazernecomplex Borrebos langer in gebruik als opvanglocatie AMV-ers

Sinds vorig jaar zomer jaar huist een groep van inmiddels 69 minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) op het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee. Nu het einde van de contractduur in zicht komt vraagt het COA niet alleen toestemming het aantal opvangplekken uit te breiden tot 90, ook ligt er bij de gemeente een verzoek op tafel om de gebruiksduur van het kazernecomplex met één jaar te verlengen.