Categorieën
Home

Het wordt steeds meer een kwalijke gotspe!

Het Baarnse college van burgemeester en wethouders schoot tekort in zijn informatievoorziening aangaande de fietsverbinding door de beschermde Vuursche bossen van Soest naar Hilversum v.v. Het is de vraag hoe serieus de door ingenieursbureau Eelerwoude uitgevoerde natuurtoets moet worden genomen. U leest er hier meer over

Bezoek op 11 mei de extra gemeenteraadsvergadering!

Baarnsche Courant 29/4/’22
Categorieën
Home

Oproep: Bezoek 11 mei gemeenteraadsvergadering!

Op woensdagavond 11 mei 2022, aanvang 19.00 uur, bespreekt de Baarnse gemeenteraad in een extra vergadering de door Behoud het Borrebos en anderen betwiste aanleg van een betonnen fietspad in de Vuursche bossen. In een persbericht worden natuurliefhebbers opgeroepen die raadsvergadering bij te wonen. Meer informatie

Categorieën
Home

Paleiseigenaresse aan tafel bij Omroep Max

Maya Meijer-Bergmans mocht weer eens aanschuiven aan tafel van Omroep Max. Zonder weerwoord deed ze onder andere haar beklag over het verzet tegen haar plannen door ‘Red het Borrebos’. Heeft ze het bouwoppervlak voor de nieuwe woningen nota bene drastisch ingeperkt, gaan ze toch hun beklag doen bij de Raad van State! En ondertussen holt de kwaliteit van Paleis Soestdijk achteruit.

Maya Meijer-Bergmans aan tafel bij Tijd voor Max

Er valt heel wat af te dingen van die laatste opmerking, maar als de paleiseigenaresse werkelijk zo begaan is met het lot van haar paleis dan staat niets haar in te weg morgen te beginnen met de restauratie van het rijksmonument. Alles natuurlijk met inachtneming van de oorspronkelijke bestemming van het gebouw. Het is goed hier nog eens aan te geven dat het huidige plan Made by Holland van de MeyerBergman Erfgoed Groep, behoudens wat verbaal geblaat over innovatie, in niets lijkt op het plan waarmee de projectontwikkelaar het Landgoed Paleis Soestdijk in 2017 voor een fooi in handen kreeg*. In dat plan géén woonwijk met 98 woningen in het Borrebos, géén grote hotelvoorziening (120 kamers!) tegenover het paleis aan de rand van het Baarnse Bos, géén nieuwbouw van een groot auditorium in de paleistuin, géén talloze grotere en kleinere evenementen, waaronder popconcerten, die jaarlijks honderdduizenden bezoekers moeten trekken naar het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed.

Behoud het Borrebos ziet de gang naar de Raad van State met vertrouwen tegemoet. Het waarom van dat optimisme zouden wij maar wat graag uit willen leggen aan een of andere tafel van Omroep Max…

* Reconstructie van een paleisverkoop

Categorieën
Home

Platform bescherming Natuur en Landgoed Provincie Utrecht 

In de provincie Utrecht komt de natuur steeds meer onder druk te staan. Diverse Utrechtse organisaties/actiegroepen maken zich elk op eigen wijze sterk voor het behoud en bescherming van de natuur. Op initiatief van Behoud het Borrebos komt een aantal van hen kort na de voorjaarsvakantie bij elkaar om te komen tot de oprichting van het Platform Bomenbescherming Provincie Utrecht. Door meer samenwerking kan een krachtiger vuist worden gemaakt voor het instandhouden en versterken van de provinciale natuurgebieden! Meer informatie

Categorieën
Home

Dat er van uitstel afstel mag komen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 april 2022 stelde de fractie van de PvdA mondelinge vragen aan het college van burgemeester en wethouders aangaande de bedachte betonnen fietsroute tussen Soest via de Vuursche bossen naar Hilversum. Tot beantwoording van de vragen kwam het niet. Het college gaf aan dat er momenteel ambtelijk druk wordt gewerkt aan de beantwoording van eerder door de PvdA gestelde schriftelijke vragen over hetzelfde onderwerp. Daartoe is zelfs juridische hulp ingeroepen. Besloten is dat er tijdens de informatieraad van aanstaande 11 mei uitgebreid over het fietspad en zijn bedekking zal worden gesproken. Dan heeft het college ook de antwoorden gevonden op de schriftelijke vragen van de PvdA. Misschien dat tegen die ook de door Behoud het Borrebos gestelde vragen zijn beantwoord

In afwachting van de uitkomst van de vergadering van 11 mei wordt er in elk geval geen beton gestort. Het zal u niet verbazen dat het wat Behoud het Borrebos betreft daar sowieso niet van komt. We houden in elk geval de vingers gekruist…

Categorieën
Home

Natuurorganisaties naar Raad van State inzake plannen Paleis Soestdijk

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft samen met Natuurmonumenten en het Utrechts Landschap een goed doorwrocht bezwaarschrift tegen de plannen voor het Landgoed Paleis Soestdijk ingediend bij de Raad van State (RvS). Net als Behoud het Borrebos keren de natuurorganisaties zich tegen de ongebreidelde natuurvijandige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het landgoed. Ook Behoud het Borrebos stuurde deze week een beroepschrift naar de hoogste algemene bestuursrechter die ons land kent. Wanneer de zaak op de rol komt te staan bij de RvS is niet bekend, wellicht ergens in het najaar van 2022. In afwachting van die procedure houdt Behoud het Borrebos de gang van zaken op het landgoed scherp in de gaten. Mochten er onwenselijke voorbereidingen worden getroffen dan zal er door de stichting per omgaande een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de RvS teneinde die ontwikkelingen een halt toe te roepen.

Dit schrijft de Gooi en Eemlander:

Categorieën
Home

‘Denk aan je hart!’

Het is toch ook om razend van te worden!

Categorieën
Home

Het is de vraag of de natuur kan rekenen op de politiek…

J.l. zaterdag 9 april organiseerde Behoud het Borrebos een schouw in de Vuursche bossen op en rond het landgoed Paleis Soestdijk. Onder de deelnemers ook lokale vertegenwoordigers van GroenLinks en D66. Zij wekten de indruk net als de andere deelnemers aan de schouw zeer onder de indruk te zijn van het destructieve resultaat van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een fietsverbinding tussen Soest en Hilversum. Beter dan de beelden vastgelegd in onderstaande collage kunnen de vernielingen van het bosgebied niet worden belicht…

Categorieën
Home

BedreigdeNatuur.nl

Op initiatief van de bezetters van het bij Born (L) gelegen bedreigde Sterrebos is onlangs de website BedreigdeNatuur gelanceerd. Doel van de website is het zoveel in kaart brengen van de bedreigde natuur in Nederland. Vanzelfsprekend heeft ook de Stichting Behoud het Borrebos zich aangemeld voor de website BedreigdeNatuur.nl/borrebos.

Categorieën
Home

“Dit kan niet waar zijn!”

De donkere wolken die zich zaterdagochtend 9 april 2022 illustratief samenpakten boven de bossen rond het Landgoed Paleis Soestdijk, weerhield een klein maar fijn gezelschap bezorgde bosliefhebbers er niet van deel te nemen aan een door Behoud het Borrebos georganiseerde bosschouw. Om de aanleg van een drie meter brede betonnen fietsverbinding, die de route van Soest naar Hilversum gemakkelijker moet maken, zijn daar onlangs met een harvester en graafmachine honderden meters waardevolle bosstroken met de grond gelijk gemaakt. Zoiets lezen in de krant of bekijken op een website is één, met eigen ogen zien wat voor een schade er is en wordt aangericht, is twee. Het ontlokte bij een van de deelnemers de verzuchting: “Dit kan niet waar zijn!”