Disclaimer, privacyverklaring en contact

De Stichting Behoud het Borrebos streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren over de ontwikkelingen op het Landgoed Paleis Soestdijk.
De stichting is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor ontstane schade door onjuist gebruik van de verstrekte informatie.

De informatie die u aantreft op de website van de stichting valt onder auteursrechtelijke bepalingen.
De stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van en meningen op websites waarnaar gelinkt wordt.
Diegenen die menen rechten te kunnen doen gelden op het op de website gebruikte (beeld)materiaal kunnen zich tot de stichting wenden.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Wel is het mogelijk dat ingebedde inhoud van YouTube niet-functionele cookies met zich meebrengt. U wordt geadviseerd om cookies van derden uit te schakelen in uw browser-instellingen.

Privacyverklaring

De Stichting Behoud het Borrebos verzamelt via haar website geen privacygevoelige informatie. Samengevat kan worden gesteld dat de initiatiefgroep hecht aan uw privacy-grondrecht en dientengevolge handelt overeenkomstig de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt. Indien u vragen heeft over het privacybeleid van de stichting aarzelt u dan niet om contact op te nemen via het e-mailadres: behoudhetborrebos@gmail.com

Twitter
Facebook