Oproep aan de gemeenteraad: Zet er definitief een streep door!

Op de agenda van de raadsvergadering van 7 september 2022 prijkt een raadsinformatiebrief op de agenda over de afgelopen mei gestaakte aanleg van de fietsverbinding door de Vuursche bossen van Soest naar de Hilversumsestraatweg. In de afscheidsbrief van de naar haar woonplaats Soest vertrokken CDA-wethouder Vissers wordt de noodzaak bepleit van een drie meter brede betonnen fietsverbinding – die zelfs een oude boskern doorkruist – en wordt gewezen op de financiële consequenties die het definitief schrappen daarvan met zich meebrengt.

Overbodig

Aangezien er langs de Amsterdamse- en Hilversumsestraatweg al een uitstekende fietsverbinding van Soest naar Hilversum ligt, bestaat er voor een nieuwe fietsroute geen enkele noodzaak. De tijdwinst die voor een deel van de inwoners van Soest wordt behaald als de betonnen fietsverbinding wordt gerealiseerd bedraagt hooguit 7 minuten. Dit voordeel weegt niet op tegen de natuurschade die  door de aanleg en het gebruik van de fietsverbinding wordt veroorzaakt.

Patrick Jansen zegt ware woorden over beton in de natuur

Over de nadelen die betonnen fietspaden met zich meebrengen voor de natuur valt veel te zeggen. Beter dan de ecoloog en universitair hoofddocent in Wageningen Patrick Jansen het in een column in dagblad Trouw van 2 april 2021 verwoordt kunnen wij het niet benadrukken: “Het lijkt een rage. Overal verdwijnen in natuurgebieden paadjes van schelpen, leem en zand onder dikke pakken beton, soms gefundeerd met sloopafval dat al te vaak niet schoon blijkt. De betonpaden worden ultrabreed aangelegd. Veilig en comfortabel voor wielrenners en stekkerfietsers. Onverwoestbaar en onderhoudsvrij voor de beheerder. Hoe kan dit in vredesnaam gebeuren? De betonpaden vormen een enorme inbreuk op het natuurlijke karakter van natuurgebieden. Ze vernietigen zandpaden, terwijl die nou juist nestgelegenheid bieden aan talloze insectensoorten. Soms zijn het nota bene historische paden. Bovendien zijn de betonpaden dodelijk voor beschermde reptielen. Hagedissen, hazelwormen en slangen worden aangetrokken door de warmte en vervolgens massaal platgefietst.”

Behoud het Borrebos raadt de gemeenteraad dan ook nadrukkelijk aan te kiezen voor natuurbehoud en definitief af te zien van de aanleg van een nieuwe fietsverbinding in welke vorm dan ook door de kwetsbare bosgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dat de financiële consequenties die op tafel liggen vanwege de ondoordachte besluiten van het vorige college van burgemeester en wethouders voor lief moeten worden genomen staat wat Behoud het Borrebos betreft buiten kijf. Dat verlies weegt immers niet op tegen de schade die wordt veroorzaakt als de gemeenteraad onverhoopt zou besluiten het college opdracht te geven de fietsverbinding alsnog te realiseren.

Het is bekend dat het gemeentebestuur warme banden onderhoud met de eigenaar van het Landgoed Paleis Soestdijk. Voor de MeyerBergman Erfgoed Groep zal het daarom geen punt moeten zijn een voor een kleine 50.000 euro aan de gemeente geleverde strook grond terug te kopen.

De natuur herstelt zich zelf!

Over één ding hoeft men zich in het gemeentehuis in elk geval geen zorgen te maken. De natuur op de al geëgaliseerde bosstroken is al druk bezig met zich te herstellen…