‘Groene’ coalitie laat fietspad boven het bos zweven..

Begin 2022 zorgde het egaliseren van een honderden meters lange en vijf meter brede strook bosgrond ten behoeve van een drie meter brede betonnen fietsroute door de Vuursche bossen voor veel onrust. De aandacht die Behoud het Borrebos vroeg voor de verwoesting van de waardevolle bosgrond op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk leidde ertoe, dat de gemeenteraad in mei 2022 de verdere aanleg van de fietsverbinding opschortte. De vraag is gerechtvaardigd of de tegenstanders van de fietsroute zich hebben verheugd in de dode mus

In een afscheidsbrief liet de toen nog verantwoordelijk CDA-wethouder Vissers 15 juni 2022 weten dat de fietsverbinding, die het vooral voor fietsers uit haar woonplaats Soest aantrekkelijker moet maken naar Hilversum te fietsen, er toch moet komen. Al is het alleen maar vanwege de kosten die er inmiddels voor zijn gemaakt (€ 78.000). Tijdens de raadsvergadering van 7 september 2022 prijkte haar brief op de agenda. Behoud het Borrebos maakte van gelegenheid gebruik om via een inspraak de raad op te roepen definitief af te zien van de betwiste fietsverbinding.

De gemeenteraad hoorde de inbreng welwillend aan. Voor de Bühne kreeg de nu verantwoordelijk PvdA-wethouder, die eerder als raadslid de uitstelmotie indiende, een aantal vragen te beantwoorden van zo weinig gewicht dat het de moeite niet loont daar verder aandacht aan te besteden. Het feit dat geen enkele raadsfractie vroeg het onderwerp te agenderen voor debat maakte helder dat het niet komt tot het definitief schrappen van de betwiste fietsverbinding. Neen, de raad wacht liever op een nog op te stellen nieuwe gebiedsvisie voor het Landelijk Gebied. Dat het gemeentebestuur ondertussen met de provincie overlegt teneinde een eerder voor de aanleg van de fietsverbinding toegezegde subsidie veilig te stellen, belooft weinig goeds.

Het laat zich allemaal aanzien als een politieke vorm van angsthazerij. Een Gebiedsvisie Landelijk Gebied kan eerst worden opgesteld als de Raad van State heeft geoordeeld over het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. In april 2023 het plan ‘Made by Holland’ van de MeyerBergman Erfgoed Groep daar op de rol. Als het verdienmodel van de projectontwikkelaar, al dan niet in onderdelen, wordt terugverwezen naar de gemeente Baarn dan kan het nog heel lang duren alvorens het komt tot zo’n gebiedsvisie. Vanzelfsprekend zal Behoud het Borrebos de ontwikkelingen rond het opstellen van een nieuwe Gebiedsvisie voor het Landelijk Gebied nauwlettend blijven volgen en waar nodig actie ondernemen.

Hieronder de inspraak en de reacties van raad en wethouder…

Zie ook:

Ook oude boskern niet gespaard