Afscheidnemend Baarns college van B&W heeft weinig op met natuur. Het komt nu aan op de gemeenteraad!

Waar ligt de grens? 

Flora en fauna komen in deVuursche bossen door toenemend recreatief gebruik steeds meer onder druk te staan. Trekkers als een theehuis met klimbos aan de Hoge Vuurseweg, kampeerterrein De Zeven Linden, een steeds uitdijende horecagelegenheid in de kuil bij Kasteel Drakensteyn, pannenkoekenrestaurants in het dorp Lage Vuursche en de activiteiten bij Kasteel Groeneveld, verleiden jaarlijks steeds meer automobilisten, motor- en scooterrijders, fietsers, e- & mountainbikers en wandelaars de bosgebieden te bezoeken. Nu al behoren de Vuursche bossen met jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers tot de drukste gebieden van de Utrechtse Heuvelrug.

Het houdt niet op

Door de komst van steeds meer voorzieningen zal het aantal bezoekers aan de Baarnse bosgebieden alleen maar toenemen. Zo is er aan de rand van het Landgoed Pijnenburg een horecavoorziening gepland en wat te denken van de transformatie van Landgoed Paleis Soestdijk in een evenementenpark? In 2017 kwam die 170 ha grote buitenplaats in handen van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Het verdienmodel dat deze projectontwikkelaar voor ogen staat voorziet niet alleen in de bouw van een nieuwbouwwijk in het Borrebos, een groot auditorium/congrescentrum in de paleistuin en de komst van een grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos. Met talloze grotere en kleinere evenementen wil de landgoedeigenaar onder het motto ‘Een betere, welvarende toekomst voor ons allemaal’ jaarlijks minimaal een half miljoen bezoekers naar Soestdijk trekken.

Of de plannen van de projectontwikkelaar tot uitvoering komen is aan de Raad van State. De hoogste bestuursrechter van ons land buigt zich momenteel over bezwaarschriften die tegen de plannen zijn ingediend.

Spreekwoordelijke druppel…

Om het gemak van fietsers te dienen is er voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen bosgebied een fietsroute van Soest naar de Hilversumsestraatweg bedacht. Afgelopen februari laat de gemeente Baarn in een persbericht nog weten dat die route zoveel mogelijk bestaande bospaden zal volgen. In de praktijk pakt dit anders uit. De aanleg blijkt gepaard te gaan met de vernietiging van een honderden meters lange 4 à 5 meter brede strook bosgrond! Het ligt in de bedoeling de fietsverbinding te voorzien van een drie meter brede betonnen deklaag. Voor Behoud het Borrebos is de komst van het betonnen fietspad de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. De argumenten, dat de fietsverbinding bijdraagt aan duurzame mobiliteit en een recreatieve meerwaarde oplevert voor de Vuursche bossen, zijn volstrekt misplaatst. Fietsers uit Soest kunnen immers via al bestaande verharde fietspaden langs de Amsterdamse- en Hilversumsestraatweg Hilversum gemakkelijk bereiken. De tijdwinst die de fietsroute door het bosgebied oplevert bedraagt hooguit enkele minuten. Daarbij komt dat de toch al overbelaste Vuursche bossen niet gediend zijn met nog meer toerisme.

Natuurvijandig beton slecht voor insecten en reptielen

De bij deze bijdrage geplaatste foto’s laten voorbeelden zien van de natuurvernietiging die de aanleg van de fietsroute nu al heeft veroorzaakt. Bovendien zitten insecten en reptielen niet te wachten op het hun natuurvijandig beton. Dankzij de door Behoud het Borrebos aangewakkerde reuring bestaat er een kans, dat er wordt afgezien van het storten van beton in het bosgebied. Die beslissing ligt in handen van de gemeenteraad. Aanstaande 11 mei spreekt de raad aan de hand van door de PvdA-fractie aan het college van burgemeester en wethouders gestelde schriftelijke vragen over de fietsverbinding. Het college zal bij die gelegenheid laten weten niet op zijn schreden terug te zullen keren, want bestuurscolleges komen zelden terug op eerder genomen besluiten. Dit zorgelijke onderdeel uit de beantwoording van de vragen willen wij u niet onthouden:

Lees de column van Patrick Jansen er nog eens op na…
De gemeenteraad heeft het laatste woord

Het komt dus aan op de gemeenteraad. Er schijnt een nieuwe coalitie in de maak te zijn tussen VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66. Door zich op 11 mei uit te spreken tegen de betwiste fietsroute kunnen die fracties het signaal afgeven, dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders prioriteit geeft aan werkelijke zorg voor de natuur! De openbare raadsvergadering over de betwiste fietsverbinding vindt plaats in het Baarnse gemeentehuis (ingang Laanstraat 1) en vangt aan 19.00 uur. Middels een op 28 april 2022 verzonden persbericht roept Behoud het Borrebos geïnteresseerde natuurliefhebbers op die raadsvergadering bij te wonen.

Nota bene

Behoud het Borrebos heeft op 28 maart 2022 een handhavingsverzoek plus een aantal relevante vragen gestuurd naar de Regionale Uitvoeringsdienst Provincie Utrecht (RUD). De meeste van die vragen plus het handhavingsverzoek zijn door de RUD op het bordje gelegd van de gemeente Baarn. Wij hebben, ook via onze advocaat, herhaaldelijk het college van burgemeester en wethouders gevraagd inhoudelijk te reageren. Behalve een ontvangstbevestiging d.d. 12 april, waarin de gemeente laat weten de tijd te nemen voor de beantwoording, bleef het stil. Is het vreemd dat Behoud het Borrebos die houding van de gemeente betreurt?

Aanvulling: Inmiddels heeft het college schriftelijk gereageerd op het door ons op 28 maart verstuurde handhavingsverzoek. Volgens het college viel en valt er niets te handhaven, omdat er aan de procedure die leidde tot de aanleg van de fietsroute niets mankeerde. Dat is echter nog maar de vraag. Het antwoord van het college is door ons ter beoordeling doorgestuurd naar onze jurist.