Gemeente Baarn laat advocaten vloer aanvegen met bezwaarmakers

Door elf partijen zijn bij de Raad van State (RvS) bezwaren ingediend tegen het op 23 februari 2022 vastgestelde bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Gelet op de complexheid van het dossier heeft de RvS opdracht gegeven aan de Stichting advisering bestuursrechtspraak (STAB) de plannen voor het Landgoed Paleis Soestdijk nader tegen het licht te houden.

Momenteel voeren STAB-onderzoekers gesprekken met de diverse bezwaarmakers. Zo kreeg Behoud het Borrebos op 29 augustus 2022 bezoek van de onderzoekers, die tal van relevante vragen in petto hadden. Tijdens een wandeling rond het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee namen wij de gelegenheid te baat onze bezwaren tegen de bouw van een woonwijk op die plek te visualiseren. Behoud het Borrebos kijkt belangstellend uit naar de voor de RvS bedoelde STAB-rapportage. 

Naar de mening van de gemeenteraad zijn de plannen voor het Landgoed zorgvuldig tot stand gekomen

Ondertussen laat ook de gemeente Baarn van zich horen. Nou ja, figuurlijk dan, want door de gemeente is voor duur geld het kantoor HBR-advocaten ingehuurd om een verweerschrift voor de RvS op te stellen. De inhoud daarvan bevat geen verrassingen. Het advocatenkantoor veegt de vloer aan met de bezwaarschriften, want alle procedures zijn immers zorgvuldig gevolgd. Daarbij vragen de advocaten zich namens de raad af of particulieren die niet in de buurt van het Landgoed Paleis Soestdijk wonen wel recht van bezwaar hebben. Je moet het maar durven inwoners, die zich oprecht zorgen maken over de aantastingen die de natuur te wachten staan in ‘hun’ bosgebied, zo aan de kant te schuiven! 

Natuurlijk komt in het door HBR-advocaten opgestelde verweer ook het bezwaarschrift van Behoud het Borrebos aan bod. Van de in opdracht van de stichting  door het bureau EcoNatura opgestelde ecologische contra-expertise wordt geen spaan heel gelaten. Wij zijn er niet van onder de indruk. We kennen immers de standpunten van het gemeentebestuur over de bouw van een woonwijk in het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen bosgebied, de bouw van een grote hotelvoorziening aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos en de transformatie van het Paleispark tot een evenementenpark.

Vertrouwend op een natuurwijs-oordeel van de leden van het hoogste bestuursrechtelijke college van ons land houden wij er rekening mee dat het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in elk geval op onderdelen door hen wordt vernietigd.

Zo reageert de gemeente Baarn: Gemeenteraad laat advocaten vloer aanvegen met bezwaarmakers

Baarnsche Courant 16/9/2022

Reactie gestuurd naar Baarnsche Courant