Hoe open is de overheid? Niet dus!

Hield eerder dit jaar Staatsbosbeheer huis in de Baarnse bossen, nu is het de MeyerBergman Erfgoed Groep die met toestemming van het bevoegd gezag op zijn voor publiek gesloten landgoed honderden bomen velt. Zie ‘Over letterzetters en bosraggers…’

(Klik op de afbeelding)

Daar leest u ook over de aanleg van een fietspad dat Soest via de Vuursche bossen met Hilversum moet gaan verbinden. Om die aansluiting mogelijk te maken heeft een graafmachine inmiddels over een afstand van enkele honderden meters rücksichtlos een 4 à 5 meter brede strook bosgrond van het Landgoed Paleis Soestdijk platgewalst.

Dat er bosgrond van het landgoed gebruik wordt voor de fietsverbinding komt voor velen als een volslagen verrassing. Noch de provincie, noch de gemeente hebben daar ooit iets over naar buiten gebracht. Ook in het persbericht d.d. 16 februari 2022 van de gemeente Baarn is daar niets over te lezen. In verhullend taalgebruik laat de gemeente slechts weten: ‘Het tracé volgt zoveel mogelijk al bestaande bospaden en – wegen. […] Voorafgaand aan de aanleg zijn er onderzoeken uitgevoerd, onder meer om de natuur zo min mogelijk te belasten. Daartoe volgt de route bestaande bospaden en het reliëf van het gebied en slingert het waar mogelijk om bomen met hogere ecologische waarde heen. Zo blijven deze bomen bij de aanleg zoveel mogelijk gespaard. In verband met flora en fauna zal het fietspad ’s avonds en ’s nachts onverlicht blijven en wordt in de winterperiode niet gestrooid of geveegd. Wel krijgt het pad een reflecterende belijning.’

Dat het tracé ook buiten bestaande bospaden wordt aangelegd bewijzen onderstaande drastische beelden. Het persbericht is dan ook niet meer dan een flauwekul verhaal. Sterker nog, het schurkt aan tegen misleiding! Ingeval het Landgoed Paleis Soestdijk is er wat dit betreft niets nieuws onder de zon. De inhoud van het persbericht doet immers in alles denken aan de verhullende formuleringen zoals te lezen in het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. En hoezo zal het fietspad ’s avonds en ’s nachts onverlicht blijven? Het betreffende NNN-bosgebied is tussen zonsondergang en zonsopkomst niet toegankelijk voor het publiek teneinde de rust van de fauna niet te verstoren. Het heeft er alle schijn van dat ook die regel er aan zal moeten geloven…

Gemeente koopt stilletjes grond van paleiseigenaar

Maar er is meer. Uit recente kadastergegevens blijkt dat de gemeente Baarn de strook bosgrond, die gelegen is binnen van het landgoed Paleis Soestdijk van de MeyerBergman Erfgoed Groep (zie afb. hieronder), onlangs voor € 48.750 in eigendom heeft verkregen. Een uit de losse pols gemaakte berekening laat zien dat de gemeente per m² rond de € 5,50 heeft betaald. De MeyerBergman Erfgoed Groep kreeg de grond in 2017 voor € 0,10 per m² door de Rijksoverheid in de schoot geworpen. Tel uit je winst…

Het verkoopproces zal zich ongetwijfeld via een legale procedure hebben voltrokken, maar waarom dan geen open kaart gespeeld? Waarom niet gedeeld welke partijen er betrokken zijn bij de verkoopovereenkomst? Het antwoord op die vragen ligt voor de hand. De gemeente, die elders in de Baarnse bossen heeft bewezen niet vies te zijn van reuring, wilde hier ophef voorkomen. Door in het geniep opdracht te geven aan de graafmachine zijn vernietigende werk te doen, is de sloop van de strook bos onomkeerbaar geworden en heeft men van protesten niets meer te duchten. De schimmige handelwijze in dezen bewijst opnieuw dat als het erop aankomt het Baarnse gemeentebestuur het niet nauw neemt met de natuurbelangen en bovendien weinig opheeft met openbaarheid van bestuur…

Afbeelding website Kadaster, in het blauw de door de gemeente aangekochte grond