Categorieën
Home

Handen af van het Borrebos!

Teken de petitie!

Paleiseigenaar kondigt alternatief woningbouwplan aan!

Het Landgoed Paleis Soestdijk is in 2017 door de Staat der Nederlanden voor 1.7 miljoen euro verkocht aan de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). De projectontwikkelaar heeft grootschalige plannen in petto voor het landgoed dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Veel planonderdelen zullen schadelijk uitpakken voor flora en fauna. Een aantal bezorgde natuurliefhebbers is de Stichting Behoud het Borrebos gestart. Een deel van dit eeuwenoude bosgebied wordt als ‘verdienmodel’ door de MBEG opgeofferd aan woningbouw. Dit moet voorkomen worden! Via de website, die steeds zal worden voorzien van relevante actuele informatie, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk.

Een originele Fokke & Sukke!

Fokke & Sukke in de Baarnsche Courant

Flyeracties Borrebos

Zaterdag 12 december 2020 voerden leden van de initiatiefgroep Behoud het Borrebos opnieuw actie bij de ingang van het bedreigde bosgebied ter hoogte van het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee. De bosbezoekers werden ook bijgepraat over wat het beschermde eeuwenoude bosgebied te wachten staat mochten de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep onverhoopt bewaarheid worden. Natuurlijk kregen zij ook de uitnodiging de petitie Behoud het Borrebos te ondertekenen. Toeval of niet op 13 december bereikte het aantal ondertekenaars de 3.000!

Daarbij niet gerekend de papieren steunbetuiging die de actievoerders in handen kregen gedrukt door een drietal Baarnaars zonder computer!

De petitie staat open tot 1 maart 2021. (Verlengd tot september 2021!) Dan behandelt de Baarnse gemeenteraad het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De initiatiefgroep blijft in elk geval tot die tijd actief met het werven van ondertekenaars en het geven van voorlichting over het belang van het behoud van het eeuwenoude Borrebos.

Over de november 2020 flyeractie

Oude wijn in nieuwe zakken

Mocht u denken dat de plannen voor de buitenplaats Soestdijk uit de creatieve koker van de MeyerBergman Erfgoed Groep komen dan heeft u het mis. Het plan Made by Holland is 40 jaar geleden al ontsproten in het brein van de heer K. Pruis van Simpelpret BV…


Op 3 december 2020 kwam Paleis Soestdijk in beeld tijdens een uitzending van EenVandaag waarin de wijze waarop Nederland omgaat met cultuurgoed aan bod kwam. Conclusie? De plannen voor de buitenplaats Soestdijk doen geen recht aan de historie!


Eerste flyeractie 2021

Het aantal ondertekenaars van de petitie tegen de bouw van appartementenflats in het Borrebos groeit gestaag. Vandaag, 8 januari, staat het aantal ondertekenaars op 3.500. Vanzelfsprekend zijn het niet alleen inwoners van Baarn en Soest die zich uitspreken tegen de aantasting van het eeuwenoude bosgebied. De adhesiebetuigingen komen uit het hele land. En terecht. Bomenkap gaat ons allen aan! Tel daarbij op dat de buitenplaats Soestdijk met zijn historische opstallen geldt als een nationaal icoon en de cirkel is rond. Zaterdag 9 januari wordt er ter hoogte van de voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee door leden van de initiatiefgroep geflyerd. Natuurlijk kunt er ook uw vragen kwijt over dat wat de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met het Borrebos. Alles coronaproef natuurlijk.
Wellicht ten overvloede nog gemeld, alle ondertekeningen van de petitie hebben kracht, ook de als ‘anoniem’ in beeld komende tellen volwaardig mee!