Categorieën
Home

Het rechtbreien is begonnen…

In de Gooi en Eemlander van 1 april opnieuw veel aandacht voor de aanleg van een betonnen fietspad in de Vuursche bossen. Voor het eerst kan er iets worden gelezen over het standpunt van de gemeente Baarn, die zich sinds 12 februari 2022 (erfpacht)eigenaar mag noemen van de benodigde bosgrond. Uit de mond van een voorlichter tekent de krant op, dat de gemeente een aan het uiteinde van het landgoed Paleis Soestdijk gelegen pad heeft gekocht van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Nee, er is geen sprake van opsplitsing van het landgoed. Een deel van de bijna 9.000 m² strook grond wordt immers al gebruikt als ruiter-, wandel- of mountainbikepad. Om het fietspad mogelijk te maken wordt er slechts over een afstand van 300 meter een hekwerk enkele meters verplaatst. Het college van burgemeester en wethouders doet er gelet op door de PvdA gestelde vragen verder nog even het zwijgen toe en houdt het bij de mededeling dat een ‘actievere informatievoorziening richting de raad over de realisatie van het fietspad veel vragen had kunnen voorkomen’. 

U leest het goed, het grote rechtbreien is begonnen. Wij zijn benieuwd of de nieuw gekozen Baarnse gemeenteraad het laten vallen van steken door het college, en belangrijker nog, het storten van beton in het natuurgebied zal pruimen.

Wie er ook het zwijgen toe doet is de Regionale Uitvoeringsdienst van de provincie Utrecht. In opdracht van de provincie en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg is deze dienst belast met het uitvoeren van milieutaken, waaronder natuurbehoud. Op 28 maart legde Behoud het Borrebos een handhavingsverzoek met een tiental vragen op het bordje van de RUD. Ondanks een rappel onzerzijds hult men zich ook daar in stilzwijgen. Nu naast de lokale fractie van de PvdA ook die van de Provinciale Staten Utrecht vragen heeft gesteld over de kwestie, staat de aanleg van het betonnen fietspad door de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Vuursche bossen in elk geval steviger op de kaart. Wij houden de vingers gekruist voor een goede afloop.

Nota bene

Op 1 april 2022 kwam er per e-mail antwoord op de door ons aan de RUD gestelde vragen en het handhavingsverzoek. Een aantal van de vragen blijkt doorgespeeld naar de gemeente Baarn. Voor het overige stellen medewerkers van de dienst momenteel ter plaatse een onderzoek in. Op het handhavingsverzoek zal op korte termijn worden beslist.

De naar de gemeente Baarn doorgestuurde vragen:

  • Het fietstracé wordt aangelegd binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Is er onderzoek gedaan naar mogelijk nadelige effecten op het NNN die de aanleg van het fietstracé met zich meebrengt?
  • De aanleg van het fietspad op de betreffende bosstrook brengt automatisch een wijziging van de bestemming van de grond met zich mee. Is u bekend of er sprake is van een bestemmingsplanwijziging?
  • Is een omgevingsvergunning voor een werk of werkzaamheden aangevraagd en/of verleend op grond van artikel 5.5.1 van het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk?
  • Is onderzocht of er sprake is van aantasting van de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het gebied als gevolg van deze werkzaamheden?