Categorieën
Home

Inspraak? Lachertje!

Deze maand staat het definitieve bestemmingsplan voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen Landgoed Paleis Soestdijk op de agenda van de Baarnse gemeenteraad. Het staat buiten kijf dat die in meerderheid akkoord zal gaan met de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Met (m)eerdere insprekers heeft de stichting besloten deze ronde niet mee te doen aan de inspraakfarce.

Hier leest u meer