Categorieën
Home

Kazernecomplex Borrebos langer in gebruik als opvanglocatie AMV-ers

Sinds vorig jaar zomer jaar huist een groep van inmiddels 69 minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) op het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee. Nu het einde van de contractduur in zicht komt vraagt het COA niet alleen toestemming het aantal opvangplekken uit te breiden tot 90, ook ligt er bij de gemeente een verzoek op tafel om de gebruiksduur van het kazernecomplex met één jaar te verlengen. 

Het is evident dat de tijdelijke bewoning van het voormalige kazernecomplex nadelige effecten met zich meebrengt voor de fauna die voorkomt op en rond het terrein. Het bosgebied vormt immers een leefgebied voor diverse beschermde diersoorten. Niet voor niets geldt er de regel dat het gebied na zonsondergang niet betreden mag worden. 

Zo bezien zou verzet tegen de tijdelijke huisvesting van de jonge alleenstaande asielzoekers niet verwonderlijk zijn. Behoud het Borrebos onderkent echter de deels door de overheid zelf gecreëerde problematiek die ten grondslag ligt aan het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De stichting tekent dan ook geen verzet aan tegen het momentele gebruik van het kazernecomplex, zij het met de nadruk op ‘tijdelijk’. Als na het vertrek van de jongeren de rust terugkeert in het gebied zal de natuur zich ongetwijfeld weer aanpassen. De bouw van een permanente woonwijk met 98 appartementen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voor ogen staat in het bosgebied is, zoals u zult begrijpen van totaal andere orde. Daartegen zal Behoud het Borrebos zich dan ook blijven verzetten.  

Lucratief

De opvang van AMV-ers is een lucratieve business. Het COA biedt accommodatie-eigenaren voor huisvesting een bedrag van € 45 per dag per asielzoeker. Met één jaar verlenging voor de boeg is er sprake van een vergoeding van 90x45x365= €1.478.250

Er valt dik te verdienen aan vluchtelingen…