Categorieën
Home

Nieuw college staat voor lakmoesproef

CDA-wethouder Jannelies Vissers laat vlak voordat zij het Baarnse gemeentehuis definitief vaarwel zegt via de Gooi en Eemlander weten, dat het halverwege stoppen van de aanleg van een betonnen fietspad van haar woonplaats Soest via de Vuursche bossen naar Hilversum de gemeente Baarn nu al 78.000 euro heeft gekost. Of dat inclusief de 58.000 euro euro is die de gemeente heeft uitgegeven aan grondverwerving kan niet worden opgemaakt uit het krantenartikel. Behoud het Borrebos gaat er niet over, maar doet de gemeente de volgende oplossing aan de hand: Lever de voor een kleine 50.000 euro van de MeyerBergman Erfgoed Groep gekochte strook grond voor het aankoopbedrag terug aan de projectontwikkelaar en draai de met Staatsbosbeheer overeengekomen erfpacht terug. 

Getuige de soap die maar voortduurt rond de vernieuwbouw van theater de Speeldoos, zal het het nieuwe college niet moeilijk vallen te besluiten definitief af te zien van de aanleg van de volstrekt overbodige betonnen fietsverbinding. Alleen op deze wijze kan de natuurvernieling die onder verantwoordelijkheid van het vertrekkende VVD-college is aangericht in het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen bosgebied worden hersteld. Daar kan de gemeentelijke portemonnee voor gesloten blijven, want de natuur herstelt zich zelf. Van herplant van de gekapte bomen zal het echter wel moeten komen, maar daartoe is de gemeente vanwege op de vigerende regelgeving sowieso al verplicht.

Gelet op de ferme uitspraken van de coalitiepartijen VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66, gedaan tijdens de raadsvergadering van een maand geleden, ligt het hier schoon schip maken ons inziens voor de hand. Voor aankomend PvdA-wethouder Mark Eijbaard, die in zijn portefeuille onder andere groen & natuur en verkeer krijgt, is het definitief schrappen van de fietsverbinding wat Behoud het Borrebos betreft een lakmoesproef…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *