Categorieën
Home

Nieuw woningbouwplan voor het Borrebos

De Gooi en Eemlander meldt vandaag (14/4/’21) op zijn website dat de MeyerBergman Erfgoed Groep het woningbouwplan voor het Borrebos heeft aangepast. In plaats van 10 elk 15 meter hoge appartementenflats met 80 woningen verdeeld gebouwd op het voormalige marechausseeterrein en een deel van het ten noorden daarvan gelegen bosgebied, voorziet het nieuwe plan in de bouw van 98 woningen voornamelijk gebouwd op het oude kazerneterrein. De nieuwe gebouwen blijven 15 meter hoog, maar de totale bouwoppervlakte wordt met 24% teruggebracht. Uiteindelijk wordt er ‘slechts’ 0,3 ha elders te compenseren bosgebied gekapt. 

Het is goed te weten dat het totale Landgoed Paleis Soestdijk, inclusief de tegenover het paleis gelegen Parade, deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en gezien moet worden als één gebied. Voor het stapelen van stenen gelden binnen het NNN strenge restricties. Met de bouw van een compleet nieuwe woonwijk in het Borrebos, de nieuwbouw van drie hotelunits op de Parade aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos, de aanbouw van een auditorium plus het aanleggen van een amfitheater in de paleistuin en niet te vergeten de aangekondigde grote evenementen en popconcerten met enorme geluidsbelasting rond het paleisgebouw, is er sprake van significant negatieve effecten voor het landgoed. Daar waar een ontsnappingsroute gevonden zou kunnen worden met het oog op een groot openbaar belang dat ermee gediend wordt, is daar ingeval het Landgoed Paleis Soestdijk geen sprake van. Hier wordt ten koste van flora en fauna in het NNN-gebied slechts de portemonnee van de projectontwikkelaar gespekt. Daar verzet de stichting Behoud het Borrebos zich tegen. Dat de stichting zich gesteund weet door inmiddels bijna 5.000 ondertekenaars van de petitie met die naam wordt als een grote steun de rug ervaren!