Categorieën
Home

Opnieuw naar de Kneuterdijk

Op 27 maart 2024 oordeelde de bestuursrechter van de Rechtbank Midden-Nederland het tegen de weigering van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingediende beroep de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk niet openbaar te maken gegrond.

Toch hoeft de minister de getaxeerde marktwaarde van het landgoed niet openbaar te maken. De Rechtbank baseerde haar opmerkelijke uitspraak op de mededeling van een ambtenaar die ter zitting verklaarde, dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn gedurende de verkoopprocedure van het landgoed steeds volledig is geïnformeerd over de verkoop van het landgoed, inclusief de daarbij gehanteerde marktwaarde. Los van het feit dat daarmee niet aan de eis van openbaarheid is voldaan, is het oordeel van de Rechtbank in een vreemd daglicht komen te staan na de mededeling van het college dat de gemeente nooit informatie over de taxatiewaarde van het complex Paleis Soestdijk heeft ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf.

Over de achtergronden van het inmiddels tegen de uitspraak van de Rechtbank bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediende hoger beroep leest u hier meer.

Bezwaarschrift