Categorieën
Home

Het laatste woord is aan de Raad van State

Tijdens de langdurende zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State jongstleden 17 april ging het vooral over de vraag of het vorig jaar februari door de gemeenteraad van Baarn goedgekeurde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in overeenstemming is met het recht en of de door bezwaarmakers aangevoerde nadelige gevolgen van het plan onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die daarin zijn vastgelegd.

Feitelijk komt het erop neer dat de hoogedelgestrenge leden van het hoogste bestuursrechtelijke college van ons land antwoord moeten geven op deze twee vragen: Is het plan Made by Holland van de MeyerBergman Erfgoed Groep in de praktijk rechtens uitvoerbaar en dient de bouw van een woonwijk in het Borrebos de in het bestemmingsplan vastgelegde doelen?

Het is evident dat voor Behoud het Borrebos en de andere appellanten het antwoord op die vragen voor de hand ligt: Neen, het bestemmingsplan bevat teveel negatieve elementen voor de natuur en het milieu en bovendien komt het leefgenot van omwonenden ernstig in gedrang als het plan Made by Holland bewaarheid wordt.

Tot slot van de zitting meldde de voorzitter, dat een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak niet verwacht mag worden binnen de gebruikelijke termijn van zes weken. Daar heeft men dus meer tijd voor nodig…

Hieronder een overzicht van de aandacht die media besteedden aan de zitting van de Raad van State. Door de afbeeldingen aan te klikken komen de berichten in beeld.