Categorieën
Home

Reactie STAB-rapport

In de afgelopen maanden heeft STAB, een onafhankelijke, professionele organisatie met deskundigen op gebied van het omgevingsrecht, in opdracht van de Raad van State (RvS) naar eigen zeggen onpartijdig en objectief gekeken naar de feiten en omstandigheden die spelen inzake de herbestemming van het Landgoed Paleis Soestdijk. De alzo opgedane bevindingen zijn verwerkt in een rapportage die gezonden is naar de RvS. Onze advocaat heeft het omvangrijke en soms slordige rapport bekeken en komt tot de conclusie dat dit met het oog op de bij de RvS aangespannen beroepsprocedure een aantal positieve aanknopingspunten bevat.

Om de verdedigers van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk niet wijzer te maken dan ze zelf denken te zijn, is het niet verstandig daar nu nader op in te gaan. Wel willen wij nog kwijt dat we de door ons en anderen aangespannen procedure bij de RvS met nog meer vertrouwen tegemoet zien.

Brief aan Vrienden van het Borrebos

Reactie Behoud het Borrebos