Categorieën
Home

Staatsbosbeheer in de fout

In een persbericht d.d. 14 december 2021 wijst de Parel van Baarn op een recente uitspraak van de Hoge Raad, die de voorgestelde grondruil van bosgebieden op en rond het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee onmogelijk zou maken. De Parel van Baarn heeft inmiddels zowel Staatsbosbeheer (SBB) als het college van burgemeester en wethouders van Baarn aangeschreven met het verzoek om commentaar te geven over de mogelijke gevolgen die de uitspraak van Neerlands hoogste rechtscollege heeft voor het Ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk. Met belangstelling kijken wij uit naar de reacties van de diverse (semi-)overheidsinstanties. 

Los hiervan vindt de Stichting Behoud het Borrebos het onbegrijpelijk dat SBB, die nota bene als kerntaak heeft natuurgebieden als een goed huisvader te beheren en bovendien nieuwe natuur tot ontwikkeling moet brengen, door het toepassen van een grondruiltruc de MeyerBergman Erfgoed Groep in staat stelt de natuur op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk onherstelbaar aan te tasten. Zou SBB juist niet de instantie moeten zijn die zich net als de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Natuurmonumenten sterk zou moeten maken voor natuurbehoud? De vraag stellen is hem beantwoorden…

Één reactie op “Staatsbosbeheer in de fout”

Reacties zijn gesloten.