Categorieën
Home

Staatssecretaris Knops beantwoordt Kamervragen

Op 26 juli 2021 heeft de regering geantwoord op de door Renske Leijten (SP) gestelde Kamervragen. De antwoorden laten zich raden. Natuurlijk laat staatssecretaris Raymond Knops (CDA) weten dat de verkoopprocedure van het Landgoed Paleis Soestdijk kosjer is verlopen. En vanzelfsprekend passen de door de MeyerBergman Erfgoed Groep opgekrikte paleisplannen allemaal binnen de gemaakte afspraken. De antwoorden zullen bij de voorstanders van de plannen als muziek in de oren klinken, wat de Stichting Behoud het Borrebos betreft zitten ze vol valse noten. Zo was er bijvoorbeeld in het oorspronkelijke plan geen sprake van een grote nieuw te bouwen hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos tegenover het paleis.

Het Borrebos nu!

De nieuw te bouwen woonwijk met een kleine honderd woningen in het Borrebos blijft voor ons onbespreekbaar. Het daar gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee dient overeenkomstig de uitdrukkelijke wens van de Koninginnen Wilhelmina en Juliana teruggegeven te worden aan de natuur. De woonwijk met een kleine honderd die voor het Borrebos gepland staat is en blijft wat ons betreft uit den boze.

Het Borrebos straks?

Het is te hopen dat de Baarnse gemeenteraad komende maand september het belang van de natuur die het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed kenmerkt laat prevaleren boven het geldelijke gewin van een projectontwikkelaar. Het Landgoed Paleis Soestdijk én de inwoners van Baarn en Soest verdienen een kleinschaliger exploitatie!

Ondertussen kijken wij belangstellend uit naar de reactie van Renske Leijten op de antwoorden van staatssecretaris Knops. Hopelijk laat zij zich er niet door in de luren leggen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *