Categorieën
Home

STAB klaar met RvS-onderzoek Landgoed Paleis Soestdijk

Gelet op de bezwaarschriften die onder andere door Behoud het Borrebos bij de Raad van State (RvS) zijn ingediend tegen het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, STAB, in opdracht van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS in de afgelopen maanden nader onderzoek verricht. 

Verpakt in een omvangrijk rapport heeft STAB jl. 4 november haar bevindingen gedeeld met de RvS. Vandaag, 10 november, is het onderzoeksrapport ook door ons ontvangen. De verleiding is groot daar nu al inhoudelijk – en op een aantal onderdelen positief –  op te reageren, maar Behoud het Borrebos wacht alvorens daartoe over te gaan eerst de reactie af van haar advocaat. Die neemt momenteel de STAB-rapportage nader onder de loep.

Zodra de conclusies op een rijtje zijn gezet hoort u meer van ons. 

Nota bene

Het meest opmerkelijke in het hele verhaal van de herontwikkeling van het Landgoed Paleis Soestdijk is de rol die de diverse overheden hebben gespeeld in het creëren van voor de natuur ongewenste ontwikkelingen op het landgoed. Treffender dan in dit fragment uit de STAB-rapportage kan dit niet in beeld gebracht worden. Het blijft toch ongelofelijk dat een GroenLinks-gedeputeerde van de provincie Utrecht de eigen wet- en regelgeving opzij zet om het belang van de natuur ondergeschikt te maken aan dat van een stinkend rijke projectontwikkelaar die het landgoed voor een fooi kon toe-eigenen…