Categorieën
Home

Stem voor de natuur!

Natuurorganisaties roepen de provincie Utrecht op een natuuroffensief te starten (zie artikel Baarnsche Courant). Eerder spraken zij zich al uit tegen de vermaledijde plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voor het landgoed Paleis Soestdijk in petto heeft, plannen die indruisen tegen alles waar het Natuurnetwerk Nederland voor staat. Hun protest was toen tegen dovemansoren gericht. Samen met het college van burgemeester & wethouders koos vrijwel de gehele Baarnse gemeenteraad vorig jaar juli voor het opgeschroefde plan Made by Holland van de projectontwikkelaar.

Later dit jaar wordt er een min of meer definitieve stap gezet als het ontwerpbestemmingsplan voor de buitenplaats Soestdijk door de gemeenteraad wordt behandeld. Bent u met de natuurorganisaties van mening dat de paleisplannen ondergeschikt moeten zijn aan de natuurbelangen laat uw stem dan horen. Dat kan middels het ondertekenen van de petitie Behoud het Borrebos. En als de natuur in het algemeen u lief is stem dan as. 17 maart verstandig. Kies voor een partij met hart voor de natuur!

Één reactie op “Stem voor de natuur!”

Zonder een biodiverse natuur zijn we als mens nergens. Dus laat bomen vooral staan en oud worden, ze slaan bijv. het nu levensgevraarlijke CO2 op, vangen de fijnstof, en leveren ons zuurstof. Meer bomen planten is dan ook een extra goede bijdrage aan het welzijn van de mensen. Maar ook de dieren.

Reacties zijn gesloten.