Categorieën
Home

Van de voorzitter…

De gemeenteraad van Baarn is op woensdagavond 23 februari 2022 akkoord gegaan met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Als fractievoorzitter van de Baarnse Onafhankelijke Partij sprak ik mij opnieuw uit tegen de natuurvijandige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) in petto heeft voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed. Op voorhand stond echter al vast dat de meerderheid van de raad opnieuw doof zou zijn voor welk oppositioneel geluid dan ook.

Mijn rol als gemeenteraadslid is inmiddels uitgespeeld. Echter, met andere verontruste natuurliefhebbers zal ik mij als voorzitter van Behoud het Borrebos blijven verzetten tegen de bouw van een woonwijk in het Borrebos, de komst van een groot hotel aan de rand van het Baarnse Bos en de andere bedreigingen die het landgoed te wachten staan als het zal verworden tot een evenemententerrein. Daartoe zal onder andere een procedure bij de Raad van State in gang worden gezet. Die weg wordt ingezet door het aanvragen van een Voorlopige voorziening. Daarmee wordt voorkomen dat de MBEG van start kan gaan met onomkeerbare voorbereidende werkzaamheden op het landgoed.

Via deze website blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op het Landgoed Paleis Soestdijk. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Daartoe volstaat een e-mail naar het adres behoudhetborrebos@gmail.com

Klik de afbeelding aan