Categorieën
Home

Welkom!

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en hun sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via de website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. vindt u in het steeds geactualiseerde menu rechts bovenaan uw scherm.

Indien de gemeenteraad van Baarn besluit de MeyerBergman Erfgoed Groep vrij spel te geven op het Landgoed Paleis Soestdijk dan zal de Stichting Behoud het Borrebos die vrijwel zeker aanvechten bij de Raad van State en/of andere partijen ondersteunen bij zo’n procedure.

Indien u de activiteiten van de stichting wilt ondersteunen met een financiële bijdrage dan is die van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening.

NL06 INGB 0007 2559 00
Ten name van: St. Behoud het Borrebos
O.v.v. uw naam en adres en de mededeling ‘Behoud het Borrebos’

Meer over de stichting en haar statuten

Alvast hartelijk dank!