Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers komen op voor de belangen van flora en fauna op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Op 24 januari 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het complete Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vernietigd. De MeyerBergman Erfgoed Groep liet daarop op 15 maart 2024 weten vooralsnog af te zien van het aanvragen van een nieuw omgevingsplan. Dit betekent dat woningbouw in het Borrebos voorlopig achterwege blijft.

In afwachting van het vervolg van het verhaal blijft waakzaamheid geboden. Behoud het Borrebos houdt de ontwikkelingen op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed dan ook nauwgezet in de gaten. Via de website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het landgoed. Achtergrondartikelen e.d. zijn te vinden in het menu.