Overwegingen bij het jubileum van de man die Paleis Soestdijk te grabbel gooide

Een column

In 2006 won Mark Rutte de strijd om het VVD-leiderschap ten koste van zijn opponent Rita Verdonk. Hoe Nederland er onder haar leiding zou hebben uitgezien valt niet te zeggen. Echter, de kans dat Verdonk bij winst destijds de geschiedenis in zou zijn gegaan als premier met de meeste dienstjaren is gelet op ervaringen uit haar verleden vrijwel uitgesloten. In tegenstelling tot het tegenwoordig Haagse gemeenteraadslid heeft Rutte zich als VVD-premier laten kennen als een geraffineerde, visieloze controlfreak met een mythisch geloof in de werking van de vrije markt. De resultaten van de door hem geleide kabinetten, waarin de VVD dankzij een reeks verkiezingsoverwinningen kon domineren, mogen er niet zijn. Gold Nederland internationaal ooit als gids- en voorbeeldland, Rutte is er met zijn neo-liberale gedachtegoed in geslaagd die reputatie finaal af te breken. 

Grondrechten

In de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat de overheid garant moet staan voor beginselen als rechtszekerheid, volksgezondheid, milieu, onderwijs en woonrecht. Zie hoe Nederland er na twaalf jaar Rutte aan toe is. Zijn rotsvaste geloof in vrije marktwerking heeft affaires en schandalen veroorzaakt die zijn weerga niet kennen. Het toeslagenschandaal, de falende volkshuisvesting, het desastreuze immigratiebeleid, een discriminerende belastingdienst, het zijn slechts een paar voorbeelden waar het gave land Nederland in negatieve zin in uitblinkt. Alle crises die onder Ruttes verantwoordelijkheid het licht zagen, laten een in vele opzichten verweesde samenleving zien, waarin het recht van de sterkste zegeviert. 

Natuurlijk kan niet alles van de falende overheid op het conto van de VVD-leider en zijn partij worden bijgeschreven. Hij dankt zijn positie en premier-record immers aan de helpende handen van PvdA, CDA, D66, CU en Wilders’ PVV als gedoogsteuner.

Landgoed Paleis Soestdijk 

Om dichter bij huis te blijven kan niet voorbij gegaan worden aan het feit dat het aan Ruttes neo-liberale gedachtegoed te wijten is dat het Landgoed Paleis Soestdijk in 2017 voor een habbekrats door de Rijksoverheid is verkwanseld aan de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Schokkend genoeg was het de projectontwikkelaar zelf die het aankoopbedrag van 1.7 miljoen euro mocht bepalen. Toegegeven, de transactie vond plaats in overeenstemming met de voorwaarden waar gegadigden voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed aan moesten voldoen. Edoch, die voorwaarden kwamen tot stand in een gezelschap dat werd gekenmerkt door een hoog VVD-gehalte. Sterker nog, in die club zetelden nota bene ook vertegenwoordigers van de MBEG! Zo kon het gebeuren dat de projectontwikkelaar de kans werd geboden op het landgoed als kostendrager voor zijn verdienmodel een natuurvijandige nieuwe woonwijk met peperdure appartementen te bouwen. Dat het landgoed bovendien mag worden opgezadeld met een grote hotelvoorziening (120 kamers), een fors auditorium en jaarlijks vele tientallen kleine en grotere publiekstrekkers is allemaal te danken aan Rutte en zijn entourage. 

‘Living Coffin’, Bob Hendrikx (1994) Beeld tentoonstelling ’Voorlopers’

Behoud het Borrebos

De stichting Behoud het Borrebos zal zich blijven verzetten tegen de schanddaden die de op het Landgoed Paleis Soestdijk voorkomende flora en fauna te wachten staan als de plannen van de projectontwikkelaar bewaarheid worden. Vooralsnog kan hoop gevonden worden in de wetenschap dat ‘s lands hoogste bestuurlijke rechtscollege in dezen nog een oordeel moet vellen. Hoe het besluit van de Raad van State er uit zal zien ligt in de schoot van de toekomst verborgen. Het feit dat de bestuursrechter aan een extern onafhankelijk onderzoeksbureau de opdracht gaf nog eens kritisch naar het door de gemeenteraad van Baarn goedgekeurde plan ‘Made by Holland’ te kijken, geeft ons moed. Wat zou de natuur gebaat zijn met een oordeel dat de natuurvijandige plannen van de MBEG van tafel veegt. Behoud het Borrebos heeft met dank aan Bob Hendrikx in dat geval al een prima bestemming gevonden voor de plannen van de projectontwikkelaar…

Kees Koudstaal