Landgoed Soestdijk kan terug naar het Rijk!

Indien u op een doordeweekse dag het bosgebied rond het bij Paleis Soestdijk gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee bezoekt en daarbij uw ogen goed te kost geeft, dan is de kans groot dat u met ons van mening bent dat het bouwen van een woonwijk daar absoluut ongewenst is. Als argument voor de bouw van een aantal 15 meter hoge appartementsgebouwen met rond de honderd woningen in het Borrebos geeft de huidige paleiseigenaar aan dat nieuwbouw noodzakelijk is als kostendrager voor de restauratie van het paleisgebouw. Dat er achterstallig onderhoud en enige restauratie aan het paleisgebouw moet plaatsvinden staat buiten kijf, de vraag rijst echter of die werkzaamheden ten koste moeten gaan van de natuur. De stichting vindt van niet! Het Rijk stelde in 2017 de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) in de gelegenheid het ruim 160 hectare grote Landgoed Paleis Soestdijk met al zijn opstallen te kopen voor het luttele bedrag van 1.7 miljoen euro. Het mag zo zijn dat het boegbeeld van de projectontwikkelaar, mevrouw Maya Meijer-Bergmans, niets nalaat om zich via de media te profileren als een onbaatzuchtige groene mecenas die zorgdraagt voor het instandhouden van het nationale erfgoed Paleis Soestdijk, het is goed te weten dat de MBEG op termijn  goud in handen heeft met het landgoed en al zijn onroerende goederen. Op grond van de leveringsvoorwaarden is de MBEG gehouden aan de bepaling dat zijn nieuwe bezit vóór 2033 niet mag worden vervreemd. Daarna staat het de projectontwikkelaar echter vrij het landgoed, of onderdelen daarvan, te vermarkten. Je hoeft geen makelaar of econoom te zijn om te kunnen voorspellen dat met zo’n verkoop tientallen miljoenen euro’s gemoeid zullen zijn. De opbrengst van de woningbouw in het Borrebos levert de projectontwikkelaar gratis geld op waarmee het paleisgebouw feitelijk om niet kan worden gerestaureerd. Tel je winst in 2033 alvast maar uit MBEG! 

Natuurnetwerk Nederland 

Uitgangspunt voor de Stichting Behoud het Borrebos is dat de natuurbelangen die de buitenplaats Soestdijk als onderdeel van het Natuurnetwerk kenmerken gerespecteerd moeten worden. Natuur is een schaars goed in ons land en er dient zorgvuldig met natuurgebieden worden omgesprongen. De stichting is ervan overtuigd dat de grove aantastingen die de MBEG in petto heeft voor het landgoed. Zo zullen óók de nieuwbouw van een hotel aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos, het plakken van een groot auditorium aan het paleis én de grote evenementen rond het paleis zeer nadelig zal uitpakken voor de op het landgoed aanwezige flora en fauna.

Zag het oorspronkelijke plan Made by Holland er nog enigszins vriendelijk uit, daar is nadat de projectontwikkelaar zijn plan Made by Holland drastisch heeft ‘aangepast’ totaal geen sprake meer van. Dat de toenmalige VVD-minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok gelet op dit feit geen aanleiding zag om in te grijpen kan op z’n zachts gezegd bevreemdend genoemd worden. Het zou de Haagse kringen, waar men naarstig op zoek is naar een nieuwe bestuurscultuur, passen deze omissie alsnog te herstellen. Het zou de Nederlandse Staat sieren als het Landgoed Paleis Soestdijk opnieuw in bezit wordt genomen om het vervolgens op een cultuur en natuur verantwoordelijke wijze als een goed huisvader te gaan beheren. De aanpak van de coronacrisis heeft laten zien dat de zakken van de overheid behoorlijk diep zijn en bovendien kunnen er genoeg fondsen in ons land worden aangesproken om te investeren in het nationale erfgoed Landgoed Paleis Soestdijk.

Tijdens een wandeling rond het kazerneterrein jl. 12 mei is een aantal plaatjes geschoten van het vrijwel ongerepte bosgebied. Het schetst een beeld van het waardevolle karakter van het Borrebos en biedt een paar doorkijkjes op het voormalige kazerneterrein.