Minister dekt Rijksvastgoedbedrijf

Op 4 april stelde Eva van Esch van de Partij voor de Dieren Kamervragen aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Van Hugo de Jonge wil het kamerlid weten hoe hij de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf, de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk vrij te geven, beoordeelt. Uit haar vraagstelling valt op te maken dat zij met Behoud het Borrebos twijfels heeft bij de door het Rijksvastgoedbedrijf aangedragen weigeringsgronden.

Vandaag, 26 april, zijn de antwoorden van de minister op de website van de Tweede Kamer gepubliceerd. Uit de beantwoording van de vragen kan worden opgemaakt dat de minister zich volledig kan vinden in het standpunt van het Rijksvastgoedbedrijf de marktwaarde van het landgoed niet te delen met de buitenwereld. Vooral het antwoord op de vraag of de minister het algemene beginsel onderschrijft dat wanneer de Staat overgaat tot verkoop van monumentaal Rijksvastgoed er sprake dient te zijn van een transparant proces, is veelzeggend. De minister laat weten dat de verkoop van het landgoed aan de Meyer Bergman Erfgoed Groep zich volgens een zorgvuldig proces en vooraf afgesproken formele procedures is uitgevoerd: “Juist omdat die opdracht de verkoop van een voormalig koninklijk paleis en landgoed betrof, zijn de Tweede Kamer, de Provinciale Staten van Utrecht en de gemeenteraden van Baarn en Soest destijds over elke stap in de verkoopprocedure geïnformeerd

Weinigzeggende flauwekul

Het mag zo zijn dat de gemeenteraad van Baarn op een aantal momenten op de hoogte is gesteld van start, tussenfases en uitkomsten van de verkoopprocedure, over het inhoudelijke verloop van die procedure is nooit iets naar buiten gebracht door het Rijksvastgoedbedrijf. Alles bij elkaar genomen speelde het schimmige verkoopspel zich volledig achter gesloten deuren af. Leest u wat dit betreft ook de reconstructie van de dubieuze verkoopprocedure, dat begon met de door VVD-coryfee Sybilla Dekker opgezette Ronde Tafel Paleis Soestdijk, erop na.

Voor Behoud het Borrebos is met de beantwoording van de Kamervragen de kous niet af. Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Rechtbank Midden-Nederland. Daar zal nog eens helder naar voren worden gebracht waarom Behoud het Borrebos van mening is dat de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis, gelet op mogelijk onterechte verleende staatssteun, niet langer onder de pet mag worden gehouden.

Kees Koudstaal, voorzitter

De antwoorden van minister Hugo de Jonge

Aanvulling (27/4)

Onze pogingen de marktwaarde van het complete 165 ha grote Landgoed Paleis Soestdijk boven water te krijgen hebben uitsluitend van doen met de mogelijkheid die de MeyerBergman Erfgoed Groep geboden wordt in het beschermde Borrebos een natuurvijandige woonwijk te bouwen. Er wordt gezegd dat de bouw van 98 appartementen nodig is als essentiële kostendrager voor de restauratie van het paleisgebouw. Dat is een fabel. De lage verkoopprijs van € 1.7 miljoen, een fractie van de marktwaarde van het landgoed, moet voldoende zijn voor de projectontwikkelaar om de iets meer dan € 8 miljoen kostende restauratie van het paleis ter hand te nemen. De bouw van de woonwijk moet dan ook gezien worden als een extra bruidsschat, waarmee de overheid de projectontwikkelaar over de rug van de natuur tegemoet komt in zijn project Made by Holland, inclusief de bouw van een hotel en auditorium op het landgoed.