Opvang oké, maar niet in mijn achterbos svp

Binnenkort neemt het Baarnse gemeentebestuur een besluit over het opnieuw verlengen van de termijn de in het Borrebos gelegen voormalige KMar-locatie te gebruiken als opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’s). Was er in 2022 sprake van opvang van 52 amv’s voor de duur van één jaar, een jaar later is die termijn met nog eens een jaar verlengd. Nu voor 90 amv’s. Momenteel ligt er een plan klaar dat de opvang van 152 amv’s op het voormalige kazerneterrein voor nog langere duur mogelijk moet maken.

De opvang van 152 amv’s mag prettig zijn voor de MeyerBergman Erfgoed Groep die jaarlijks een kleine 2.5 miljoen euro tegemoet kan zien, de stichting Behoud het Borrebos is van oordeel dat grootschalig wonen niet thuishoort in een bosgebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege de nijpende problematiek waar de opvang van asielzoekers mee van doen heeft, deed Behoud het Borrebos er de afgelopen twee jaar wat dit betreft het zwijgen toe. Alhoewel de opvangproblemen niet voorbij zijn, is nu de grens bereikt. En dat zonder een bezwaard gemoed!

Met de aan de Molenweg gelegen voormalige ziekenhuislocatie Maarschalksbos is er immers een prima alternatieve opvanglocatie voorhanden. Goed onderbouwd heeft Behoud het Borrebos die alternatief gedeeld met zowel het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad. De door ons gestuurde brieven zijn voor kennisgeving aangenomen, de makkelijkste manier om aan te geven dat de opinie van een brievenschrijver er niet toe doet.

In de rubriek Paardenmiddel van de Baarnsche Courant van heden (22/5) laat de fractievoorzitter van de lokale CDA wel van zich horen. Verweet hij eerder via het platform ‘X’ Behoud het Borrebos egoïstische hoogmoed, nu verkondigt hij dat de huidige opvang van amv’s op het voormalige kazerneterrein kan rekenen op een groot draagvlak onder de Baarnse bevolking. Zou het niet mooi zijn als dit draagvlak niet gevoed zou worden door het feit dat de huidige opvanglocatie in een ver-weg-natuurgebied ligt en niet in de buurt van woningen? Helaas, doen de stichtingen Juweel van Baarn en Mooi Baarn ons anders geloven. In hun brieven aan het gemeentebestuur laten zij weten niets te zien in het opvangen van amv’s in het op een steenworp afstand van woonhuizen gelegen voormalige ziekenhuis. Noemen ze zoiets niet NIMBY-gedrag?