Behoud het Borrebos houdt vinger aan de pols

Voorafgaand aan het debat in de Baarnse gemeenteraad op 11 mei 2022 over de betwiste aanleg van een betonnen fietsverbinding van Soest naar Hilversum door de beschermde Vuursche bossen riep de afdeling Baarn-Eemnes van de Fietsersbond in een brief de raadsleden op de aanleg van de fietsroute niet onnodig te vertragen: “De aannemer is reeds bezig, het ontwerp is reeds gereed, alle vergunningen zijn reeds uitgegeven. Elke vertraging brengt meestal hoge meerprijzen met zich mee, evenals elk herontwerp.”

Verstandig genoeg liet een ruime raadsmeerderheid zich niets gelegen liggen aan de oproep van de fietsersbond. Laat er geen misverstand over bestaan, ook Behoud het Borrebos is van oordeel dat waar het kan het beter is de fiets te pakken dan de auto en dat fietsgebruik derhalve moet worden gestimuleerd. Hier betreft het echter, een volstrekt overbodige aanleg van woon-werk-fietsverbinding tussen Soest en Hilversum door beschermde bosgebieden die nota bene al overbeladen zijn met mountainbike-, fiets-, wandel- en ruiterpaden.

Behoud het Borrebos houdt vinger aan de pols!

Middels een motie kreeg het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders onder andere de opdracht de wenselijkheid van de fietsverbinding opnieuw onder de loep te nemen. U mag erop rekenen dat Behoud het Borrebos de ontwikkelingen op de voet zal blijven volgen. Een tip geven wij het nieuw te formeren college op voorhand mee. Schakel voor de in het kader van de Wet natuurbescherming benodigde natuuronderzoeken een ander bureau in dan het His Masters Voice-bureau Eelerwoude. Niet alleen zal dit het behoud van de natuur op en rond het plangebied ten goede komen, het zal bovendien Behoud het Borrebos ontslaan van de noodzaak voor duur geld een onafhankelijke contra-expertise op te laten stellen door een onafhankelijk ecoloog…

Betonnen fietsroute voorlopig geschrapt