Oud nieuws in nieuwe verpakking…

Onder de tendentieuze kop ‘Paleis is 11.198.158,28 waard’ kondigde de Baarnsche Courant afgelopen woensdag 8 mei een verslag aan van onderzoeksjournalist Luuk van der Sterren. Die nam dankzij een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek nog eens minutieus het dossier Soestdijk door, aldus de krant. Zijn verhaal is te lezen in de editie van vrijdag 10 mei en kan het best worden getypeerd als oud nieuws in een nieuwe verpakking.

Vorig jaar oktober schreef de journalist in een uitgave van het platform voor groene journalistiek Down to earth al uitgebreid over het landgoed Paleis Soestdijk. In dat verhaal – Een kermis op kwetsbaar natuurterrein’ – komt de relatie tussen het door de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voor het landgoed betaalde symbolische bedrag van een dubbeltje per Nederlander (€ 1.711.033) slechts zijdelings aan bod. Toen draaide het vooral om de negatieve effecten voor de natuur op en rond het landgoed die uitvoering van de MBEG-plannen met zich meebrengen.

Nu er heisa is ontstaan over de halsstarrige weigering van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de in 2017 getaxeerde marktwaarde van Paleis Soestdijk openbaar te maken en er een procedure is aangespannen bij de Raad van State was voor de krant kennelijk het moment aangebroken een onderzoeksjournalist los te laten op de marktwaarde van het landgoed. Mocht u denken dat het artikel van Van der Sterren leidt tot verrassend nieuws dan heeft u het mis. Kort samengevat komt het erop neer dat in zijn artikel vooral oud en weinig relevant nieuws wordt aangestipt. Zo zeggen de in 2014 beschreven herbouwbedragen van het op het landgoed aanwezige onroerend goed niets over de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het gehele complex Paleis Soestdijk. Ook het bedrag van omgerekend ruim 11 miljoen euro waarmee de Staat der Nederlanden in 1974 het paleis overnam van de Oranjes blinkt niet uit door relevantie.

Los van dit alles is het van belang te weten dat de vraag naar de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het gehele complex Paleis Soestdijk teruggaat naar de situatie van toen. De MBEG kreeg het landgoed destijds na een dubieus verlopen verkoopprocedure in bezit op basis van het plan Made by Holland. In dat oorspronkelijke plan was geen sprake van de bouw van een grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos en het optrekken van een auditorium in het paleispark. Ook grote geluiddragende evenementen in de paleistuin kwamen in het plan Made by Holland niet voor. Leest u in dit verband ook de bij de koopovereenkomst opgenomen gebruiksvoorwaarden er op na. 

De wens om bekend te worden gemaakt met de getaxeerde marktwaarde van het gehele complex Paleis Soestdijk komt voort uit een vraag van een ambtenaar van het Rijksvastgoedbedrijf. Blijkens een notitie van de overheidsdienst uit 2017 stelt die aan zijn directie de vraag of de verkoopprijs van 1.7 miljoen euro zich wel juist verhoudt met de taxatiewaarde van het landgoed. Het antwoord op die vraag is in de notitie geheel weggelakt.

In het artikel van Van der Sterren laat het echtpaar Ton & Maya Meijer-Bergmans voor de zoveelste keer weten dat er in de afgelopen jaren miljoenen euro’s in Paleis Soestdijk zijn gestopt. Telkens worden er door het echtpaar uitsluitend niet controleerbare uitgaven genoemd. De inkomsten worden consequent verzwegen. In dit verband verwijzen wij u naar de bijdrage ANBI-status Paleis Soestdijk.

Ondertussen kijkt Behoud het Borrebos belangstellend uit naar de behandeling van het bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediende hoger beroep inzake de weigering van de minister de getaxeerde marktwaarde van Paleis Soestdijk openbaar te maken: Opnieuw naar de Kneuterdijk

Baarnsche Courant, 10 mei 2024