Over deugen gesproken…

Daartoe uitgenodigd door deugpoliticus Rik van Hardeveld (CDA) sprak de Baarnse gemeenteraad zich woensdagavond 22 mei 2024 unaniem uit voor een derde verlenging van de opvang van jonge asielzoekers op het voormalige KMar-terrein in het Borrebos. Die boodschap zal met instemming zijn ontvangen door de MeyerBergman Erfgoed Groep. Die kan als eigenaar van de locatie straks een kleine 2.5 miljoen euro per jaar tegemoet zien van het COA.

Tijdens het ‘debat’ werd geen woord vuilgemaakt over de door Behoud het Borrebos geopperde alternatieve opvanglocatie, het in het zogenoemde Bosje van IJsendijk gelegen voormalige ziekenhuis Maarschalksbos. Waar Van Hardeveld het enorme draagvlak voor de opvang onder de Baarnse bevolking prees, was het de fractievoorzitter van de VVD die, zij het gezien vanuit een ander licht, daar vraagtekens bij plaatste.

Het is goed nog maar eens te benadrukken dat het verzet van Behoud het Borrebos tegen voortzetting van de opvang van de amv’s op het voormalige KMar-terrein louter wordt gevoed door het belang van de natuur waar de stichting voor opkomt. Dat zowel het college van burgemeester en wethouders als de leden van de gemeenteraad niet het fatsoen hebben te reageren op door Behoud het Borrebos aan hen gestuurde brieven over dit onderwerp zegt veel over het bestuurlijke niveau van de gemeente Baarn. Waar Van Hardeveld via de sociale media de stichting beschuldigt van egoïstische hoogmoed zou wat dit betreft een door het gemeentebestuur in eigen boezem gestoken hand beter op zijn plaats zijn…