Over een donateurschap

Bent u met ons van mening dat het Landgoed Paleis Soestdijk, gelet op de natuurbelangen die het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed kenmerken, gevrijwaard moet blijven van grootschalige evenementen, de nieuwbouw van een woonwijk in het Borrebos en een grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos? Meld u zich dan aan als donateur van de stichting. U kunt eenmalig een bedrag doneren, maar ook een overeenkomst met de stichting aangaan voor een vaste jaarlijkse gift naar keuze. Wij gaan hier graag met met u het gesprek over aan. Stuurt u daartoe een e-mail en/of uw telefoonnummer naar behoudhetborrebos@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op.

Een eenmalige donatie maakt u o.v.v. ‘Donatie Borrebos’ t.n.v. de St. Behoud het Borrebos over naar

Triodos-bankrekening:

NL58 TRIO 0320 8200 92

Indien u voor een langere periode jaarlijks een vaste donatie over wil maken naar de stichting dan kan er een overeenkomst ‘Periodieke gift en geld‘ worden opgemaakt.

Meer informatie over de ANBI-status van de stichting