Categorieën
Home

Eerst in september komt Paleis Soestdijk opnieuw aan de orde in de Baarnse gemeenteraad

De wens van de MeyerBergman Erfgoed Groep nog voor de komende zomer de herziene plannen voor de buitenplaats Soestdijk behandeld te zien door de Baarnse gemeenteraad wordt niet beloond. Eerst in september is de projectontwikkelaar aan de beurt. Lees meer

Categorieën
Home

Meer bedreigingen voor de Baarnse bossen

De gemeente De Bilt ziet de bossen van de Lage Vuursche als mogelijk geschikte plaats voor een aantal grootschalige windturbines. Dat mag natuurlijk niet gebeuren, want dit zal grote negatieve gevolgen met zich meebrengen voor de natuur. Het Actiecomité ‘Windturbines Lage Vuursche’ is een petitie gestart, die binnen de kortste keren meer dan 7.700 keer is ondertekend. Voor meer informatie bezoekt u de website www.lagevuursche.com.

Vanzelfsprekend steunt de initiatiefgroep ‘Behoud het Borrebos’ het protest van het actiecomité! Nu de Baarnse bossen extra in de aandacht staan roepen wij natuurliefhebbers op óók de petitie die zich uitspreekt tegen de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep te verblijden met een ondertekening!

Update 27/01/2012

De gemeente De Bilt is er alles aan gelegen de onrust die is ontstaan over de mogelijke plaatsing van een aantal gigantische windturbines in de bossen van de Lage Vuursche te beteugelen. “Zover zijn we nog lang niet”, laat de verantwoordelijke Biltse wethouder weten, die ook nog meldt dat de locatie Lage Vuursche niet meteen voor de hand ligt. De woorden ‘nog lang niet’ en ‘niet meteen’ roepen op tot blijvende waakzaamheid. De praktijk bewijst dat (semi-)politieke bestuurders als het puntje bij paaltje komt het belang van de natuur op de tweede plaats zetten. Voorbeelden te over in het land. Neem de verbreding A28 bij Amelisweerd en de plannen die men voorheeft bij Paleis Soestdijk. Hoe er in Nederland wordt omgegaan met bomen/bossen brengt de website van het Landelijk meldpunt bomenkap helder in beeld.

Hier bouw je geen woningen!
Categorieën
Home

Stem voor de natuur!

Natuurorganisaties roepen de provincie Utrecht op een natuuroffensief te starten (zie artikel Baarnsche Courant). Eerder spraken zij zich al uit tegen de vermaledijde plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voor het landgoed Paleis Soestdijk in petto heeft, plannen die indruisen tegen alles waar het Natuurnetwerk Nederland voor staat. Hun protest was toen tegen dovemansoren gericht. Samen met het college van burgemeester & wethouders koos vrijwel de gehele Baarnse gemeenteraad vorig jaar juli voor het opgeschroefde plan Made by Holland van de projectontwikkelaar.

Later dit jaar wordt er een min of meer definitieve stap gezet als het ontwerpbestemmingsplan voor de buitenplaats Soestdijk door de gemeenteraad wordt behandeld. Bent u met de natuurorganisaties van mening dat de paleisplannen ondergeschikt moeten zijn aan de natuurbelangen laat uw stem dan horen. Dat kan middels het ondertekenen van de petitie Behoud het Borrebos. En als de natuur in het algemeen u lief is stem dan as. 17 maart verstandig. Kies voor een partij met hart voor de natuur!

Categorieën
Home

Made by Holland tast ook de monumentale waarde van de buitenplaats Soestdijk aan

De plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor de historische buitenplaats Soestdijk leveren niet alleen nadelige effecten op voor de natuur, ook de monumentale waarde van de buitenplaats wordt ernstig aangetast. Hier leest u er meer over.

Categorieën
Home

Opnieuw reactie van lid Koninklijk Huis

De ‘echtgenote’ van prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven, heeft opnieuw van zich laten horen in het Soestdijkdebat. Liet hij eerder al weten het standpunt van zijn vrouw en schoonzus Irene, te weten dat het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein teruggegeven moet worden aan de natuur, te delen, nu geeft hij opnieuw aan dat er niet kritisch genoeg met dit soort omgevingen kan worden omgegaan. Een standpunt dat wij graag delen!

U ook? Teken dan de petitie!

Lees ook: De vlag blijft nog even in de kast

Categorieën
Home

Flyeren blijft zinnig

De MeyerBergman Erfgoed Groep laat weten dat de woningbouwplannen voor het Borrebos worden aangepast, de initiatiefgroep ‘Behoud het Borrebos’ is er niet gerust op. Daarom blijft de petitie actief en wordt er elke tweede zaterdag van de maand totdat het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk behandeld wordt door de Baarnse gemeenteraad geflyerd in het Borrebos ter hoogte van de voormalige marechausseekazerne. Vandaag (9/1/2021) werken de weergoden mee en samen met de januarizon levert dat prachtige beelden op. Ze illustreren dat het Borrebos met rust gelaten moet worden en dat het kazerneterrein teruggegeven moet worden aan de natuur…

Het Borrebos vandaag… (9/1/2021)