Platform bescherming Natuur en Landgoed Provincie Utrecht 

In de provincie Utrecht komen natuur en landschappen steeds meer onder druk te staan. Diverse Utrechtse organisaties/actiegroepen maken zich elk op eigen wijze sterk voor het behoud en bescherming van de natuur en landschappen. Op initiatief van Behoud het Borrebos komt een aantal van hen kort na de voorjaarsvakantie bij elkaar om te komen tot de oprichting van het Platform bescherming Natuur en Landschap Provincie Utrecht.

In Baarn staan de bosgebieden niet alleen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk onder druk. Ook in andere delen van de Vuursche bossen vinden ontwikkelingen plaats die schadelijk zijn voor de daar aanwezige flora en fauna. Elders in de provincie Utrecht is het helaas niet anders. Zo komen in Woudenberg natuurliefhebbers in verzet tegen de transformatie van het Landgoed Den Treek-Henschoten met zijn Henschotermeer in een commercieel pretpark. Te denken valt ook aan het woningbouwplan voor het Landgoed De Oude Tempel in Soest en de verbreding van de A27, met alle negatieve gevolgen van dien voor het Landgoed Amelisweerd.

Demonstratie tegen plannen Henschotermeer

Er doen zich meer ontwikkelingen voor in de provincie die een ernstige bedreiging vormen voor dikwijls beschermde bosgebieden. Neem het periodiek massaal bomenkappen in de bossen van Staatsbosbeheer. Om nog maar te zwijgen van de voorrang die in de provinciale bossen steeds wordt verleend aan massatoerisme, fietsers en mountainbikers. Dit alles in weerwil van provinciale en gemeentelijke nota’s en toekomstvisies, waarin steeds het belang van bos- en andere natuurgebieden wordt benadrukt.

Met het Platform bescherming Natuur en Landgoed Provincie Utrecht kan een krachtiger vuist worden gemaakt voor het instandhouden en versterken van de provinciale natuurgebieden!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

behoudhetborrebos

Het bij Paleis Soestdijk gelegen bedreigde Borrebos