ANBI-status Behoud het Borrebos

De Stichting Behoud het Borrebos is ingaande 11 november 2021 erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor zo’n status komt een instelling in aanmerking, wanneer ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De stichting heeft ten doel op te komen voor de natuurbelangen welke door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd en zet zich daar voor de volle 100% voor in.

Algemene gegevens
Officiële naam: Stichting Behoud het Borrebos
Publiek bekende naam: Behoud het Borrebos
KvK 82206228
RSIN/fiscaalnummer: 862376105
Bankrekening: NL06 INGB 0007 255 900
E-mail: behoudhetborrebos@gmail.com

Postadres: Eemnesserweg 69, 3743 AE Baarn
Bezoekadres: ’t Jaagpad 5, 3742 GS Baarn

Bestuursleden:
Kees Koudstaal, voorzitter
Marianne Dutman, penningmeester/secretaris
Hanneke Sevink, lid

De bestuursleden ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor de activiteiten die zij ontplooien voor de stichting.

Documenten:
Statuten i.v.m. het toekennen van de ANBI-status zijn de notulen aangevuld.
Beleidsplan
Financiële jaarverslagen (nog niet beschikbaar)

Uw privacy is gewaarborgd

De Stichting Behoud het Borrebos verzamelt via haar website geen privacygevoelige informatie. Samengevat kan worden gesteld dat de stichting hecht aan uw privacy-grondrecht en dientengevolge handelt overeenkomstig de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt. Indien u vragen heeft over het privacybeleid van de stichting aarzelt u dan niet om contact op te nemen via het e-mailadres: behoudhetborrebos@gmail.com