Stichting Behoud het Borrebos

Om straks sterk(er) te kunnen staan bij mogelijke beroepsprocedures is door een aantal leden van de initiatiefgroep ‘Behoud het Borrebos’ de Stichting Behoud het Borrebos opgericht. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel (RSIN-nummer 862376105) vond plaats op 16 maart 2021. Het is goed te weten dat in de statuten van de stichting niet alleen wordt gerefereerd aan woningbouw in het Borrebos. Ook de bouw van een hotelvoorziening aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos (NNN) én de grootschalige evenementen die de paleiseigenaar jaarlijks wil organiseren in de paleistuin zijn de stichting een doorn in het oog. Daarom kent de stichting deze doelstelling: “De stichting heeft ten doel in de breedste zin van het woord op te komen voor de natuurbelangen welke door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd.” Het feit dat de petitie ‘Behoud het Borrebos’ inmiddels meer dan 5.000 ondertekenaars (!) telt ervaart het bestuur van de stichting als een enorme steun in de rug. De website ‘Behoud het Borrebos’ blijft als actueel informatiekanaal in de lucht.

Het bestuur wordt gevormd door:

Kees Koudstaal, voorzitter

Marianne Dutman, penningmeester/secretaris

Hanneke Sevink, bestuurslid

Voor alle helderheid melden wij nog dat de bestuursleden geen enkele financiële tegemoetkoming ontvangen. Gelet op de oprichtingsdatum is er momenteel nog geen financieel jaarverslag beschikbaar. Na februari 2022 zal zo’n verslag steeds jaarlijks een plek krijgen op de website.

Statuten

Beleidsplan