Teken de petitie!

Voor maart 2021 staat een min of meer definitief besluit over de toekomst voor het Landgoed Paleis Soestdijk op de rol van de Baarnse gemeenteraad. Dan wordt er een ontwerpbestemmingsplan voor het totale gebied behandeld. Tegen de plannen van de MBEG zijn inmiddels meer dan 50 bezwaarschriften ingediend. Omdat bij eerdere gelegenheden is gebleken dat het gemeentebestuur van Baarn nauwelijks een open oor heeft voor de bezwaarmakers is de initiatiefgroep Behoud het Borrebos een petitie gestart waarmee de Baarnse gemeenteraad wordt opgeroepen in elk geval niet akkoord te gaan met de geplande woonwijk in het Borrebos. De petitie telt inmiddels de 4.200 ondertekenaars (17/3/2021). Kort voor de beraadslagingen in maart 2021 zal de lijst met adhesiebetuigingen worden overhandigd aan het gemeentebestuur van Baarn.

Wellicht ten overvloede nog gemeld, alle ondertekeningen van de petitie hebben kracht, ook de als ‘anoniem’ in beeld komende tellen volwaardig mee!