Teken de petitie!

Voor maart 2021 staat een min of meer definitief besluit over de toekomst voor het Landgoed Paleis Soestdijk op de rol van de Baarnse gemeenteraad. Dan wordt er een ontwerpbestemmingsplan voor het totale gebied behandeld. Tegen de plannen van de MBEG zijn inmiddels meer dan 50 bezwaarschriften ingediend. Omdat bij eerdere gelegenheden is gebleken dat het gemeentebestuur van Baarn nauwelijks een open oor heeft voor de bezwaarmakers is de initiatiefgroep Behoud het Borrebos een petitie gestart waarmee de Baarnse gemeenteraad wordt opgeroepen in elk geval niet akkoord te gaan met de geplande woonwijk in het Borrebos. De lijst met adhesiebetuigingen is op 1 september 2021 verstuurd richting het gemeentebestuur van Baarn. Behalve een ontvangstbevestiging ontving de stichting geen enkele reactie, niet van het college van Burgemeester en Wethouders en niet van de gemeenteraad.

PS. De petitie telt inmiddels de 5.182 ondertekenaars (18/12/2021) en kan nog steeds ondertekend worden.