Verantwoording standpunt opvang amv’s

Aangezien onze kijk op de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op het in het Borrebos gelegen voormalige marechausseecomplex niet door iedereen goed wordt verstaan, hier de argumenten van Behoud het Borrebos tegen die opvang in het kort op een rijtje.

  • Ons bezwaar tegen grootschalige bewoning van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen voormalige kazernecomplex wordt ingegeven door het feit dat dit schadelijke effecten met zich meebrengt voor de natuur (fauna) in het binnen het Natuurnetwetwerk Nederland gelegen Borrebos.
  • Behoud het Borrebos onderkent de problematiek rond de opvang van (jonge) asielzoekers. Daarom tekende de stichting geen bezwaar aan tegen de opvang op de locatie van 50 amv’s voor de duur van één jaar. Ook is er geen bezwaar aangetekend toen die termijn medio 2013 werd verlengd voor 90 amv’s voor de duur van één jaar. Nu er sprake is van gedurende langere tijd huisvesting van 152 amv’s op het voormalige kazerneterrein is wat Behoud het Borrebos de maat vol.
  • Het zij nog maar eens aangegeven dat de opstelling van Behoud het Borrebos niet voortkomt uit zogenoemd NIMBY-gedrag. 
  • In 2010 is in opdracht van de Rijksgebouwendienst door de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen een ‘Historische verkenning tuin-, park- en bosgeschiedenis Paleis Soestdijk’ uitgevoerd. Het onderzoek had van doen met de toen aangekondigde kleinschalige publieke openstelling van het landgoed Paleis Soestdijk. Gelet op de verwachte verstoring van de fauna in de omgeving van het paleisgebouw en zijn park is in het rapport de aanbeveling opgenomen het Paardenbos, waar het Borrebos onderdeel van is, te reserveren als rustgebied voor voor fauna ter compensatie van het meer openstellen van het paleispark. 
  • Door het grootschalige opvanggebruik van het voormalige kazernecomplex komt het toch al zwaar onder druk staande bosgebied van de Lage Vuursche nog meer onder druk te staan.
  • Het aan de Molenweg in het Bosje van IJsendijk gelegen voormalige ziekenhuiscomplex Meander biedt ons inziens in meerdere opzichten een uitstekende vervangende opvanglocatie voor amv’s.