Wethouder ’kritisch’ ondervraagd…

Nu het afscheid van het Baarnse college van burgemeester en wethouders aanstaande is, komt VVD-wethouder Erwin Jansma aan het woord in een aantal ‘kritische’ interviews. Daarin spreekt hij vooral over de grootste klus die hij in zijn Baarnse periode moest klaren, te weten het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Met dat plan stemde jl. 23 februari de Baarnse gemeenteraad in. Net als de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) ziet hij de onder andere door Behoud het Borrebos aangekondigde procedures bij de Raad van State als een formaliteit. Die zouden slechts enige vertraging opleveren. Dat valt nog te bezien! De stichting ziet de gang naar de hoogste bestuursrechter van ons land in elk geval met vertrouwen tegemoet.

Er valt veel te zeggen over de kijk die de vertrekkende wethouder loslaat op het proces dat leidde tot de verkoop van het landgoed aan projectontwikkelaar MBEG. Nu zijn rol in Baarn is uitgespeeld bespaar ik mij die moeite. Wat ik nog wel kwijt wil is dat hij als lid van de beoordelingscommissie Paleis Soestdijk mede bepalend was voor de uiteindelijke keuze van het Rijk het Landgoed Paleis Soestdijk te verkwanselen aan een projectontwikkelaar. Neemt u de moeite de reconstructie van de verkoopprocedure van het landgoed er op na te lezen.

In een interview in het Algemeen Dagblad laat Jansma weten er trots op te zijn dat het hele proces de gemeente Baarn geen cent heeft gekost. Bij die uitlating zijn de nodige vraagtekens te plaatsen. Neem de € 78.592,50 die Adviesbureau Awareness met het oog op het uitgevoerde participatieproces (klankbordgroepen) bij de gemeente op tafel legde. En hoe zat het ook alweer met de kosten gemoeid met de zoektocht naar een oplossing voor het miljoenentekort waar de MBEG tegenaan zou zijn gelopen vanwege het niet mogen bouwen op oude bosgronden?  Zijn die kosten niet deels op het conto van de gemeente bijgeschreven? Me dunkt dat er raadsfracties zijn die hierover nog wel wat vragen in petto hebben voor het nieuwe college van b&w…

Kees Koudstaal

—————————————————————

Voor de camera van RTVBaarn:

—————————————————————

Bijschrift

In de Baarnsche Courant van jl. 23 maart werd mij de laatste gelegenheid geboden om als vertrekkend gemeenteraadslid nog iets kwijt te kunnen over de verkoopprocedure van het Landgoed Paleis Soestdijk…