Winterse pleitbezorgers voor het behoud van het Borrebos

27 willekeurige winterse argumenten in beeld tégen de bouw van woningen in het Borrebos én voor het aan de natuur teruggeven van wat het bos in 1949 is ontnomen door de aanleg van het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee. Het wordt nog eens duidelijk waarom de toenmalige eigenaresse van Paleis Soestdijk, Koningin Wilhelmina, in een erfpachtakte de bepaling liet opnemen dat het betreffende terrein nadat het zijn functie had verloren teruggegeven moest worden aan de natuur.

Meer beelden uit het Borrebos