Het moet en kan anders met Paleis Soestdijk

Met zijn nieuwe ‘elegantere’ woningbouwplan voor het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee denkt de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) de kritiek op de bouw van een kleine honderd woningen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te kunnen smoren. Niets is minder waar! De Stichting Behoud het Borrebos wijst de bouw van een compleet nieuwe woonwijk met alle infrastructuur die het met zich meebrengt voor het beschermde bosgebied af. Bovendien stelt zij zich op het standpunt dat de komst van een nieuwbouwhotel tegenover het paleis aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos (NNN) onaanvaardbaar is. Om het verhaal compleet te maken, óók de grootschalige evenementen die de nieuwe paleiseigenaar beoogt te gaan organiseren rond het paleisgebouw zijn wat de stichting betreft onbespreekbaar. Voor de stichting telt dat al deze voornemens van de projectontwikkelaar strijdig zijn met de NNN-voorschriften. Weliswaar staat de vigerende regelgeving in sommige situaties enige uitzonderingen toe, maar die dienen steeds bescheiden van karakter te zijn én bovendien het belang van het betreffende gebied dienen. Daar is in het geval van de MBEG-plannen geen sprake van. Hier wordt slechts de portemonnee van een projectontwikkelaar gespekt!

Hoe nu verder vraagt u zich wellicht af. Het antwoord op die vraag is aan het gemeentebestuur van Baarn. Het is aan het college van burgemeester en wethouders en uiteindelijk de gemeenteraad te besluiten of de MBEG ja dan nee de vrije teugel wordt gelaten op het Landgoed Paleis Soestdijk. Indien die bestuursorganen inzien dat uitvoering van de plannen van de projectontwikkelaar de op het beschermde landgoed voorkomende flora en fauna teveel schade zullen toebrengen, dan rest de MBEG niets anders dan zijn knopen te tellen en contact op te nemen met het Rijksvastgoedbedrijf. 

Deel kazerneterrein Borrebos

We horen het de voorstanders van de paleisplannen al zeggen: zo’n actie zal zorgen voor onherstelbaar verval van het paleisgebouw. Dit soort geveinsde paniekreacties missen echter elke grond. De restauratie en conservering van het paleis kan gelet op de huidige staat van het gebouw zeker een paar jaar uitstel verdragen (zie onderstaand videofragment). In die tijd kunnen de Staat en zijn Rijksvastgoedbedrijf tot het inzicht komen dat het destijds een onverantwoorde beslissing was het Landgoed Paleis Soestdijk te vermarkten. Het nationale erfgoed Paleis Soestdijk verdient een betere toekomst en daar wil de Stichting Behoud het Borrebos graag in meedenken.