Enkele kanttekeningen bij een paleisstory

Een column

De Baarnsche Courant pakt in haar editie van jl. 15 maart flink uit met het nieuws, dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) geen nieuw bestemmingsplan (nu omgevingsplan) gaat indienen voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Dat dit opzienbarende nieuws kennelijk exclusief met de krant is gedeeld, zegt niet alleen iets over de innige relatie die de krant onderhoudt met de landgoedeigenaar. Het laat ook zien dat er van zo’n band met het Baarnse gemeentebestuur blijkbaar geen sprake meer is.

Hoe anders was het daarmee gesteld in de aanloop naar de vaststelling van het in februari 2022 vastgestelde bestemmingsplan voor het landgoed. Niet alleen toenmalig verantwoordelijk VVD-wethouder Jansma en zijn ambtenaren waren kind aan huis bij het echtpaar Ton & Maya Meijer. Ook raadsleden doken regelmatig op in het paleis, om onder het genot van een hapje en drankje bijgepraat te worden over de voortgang van het project Made by Holland. Met de vaststelling van het bestemmingsplan zag het echtpaar Meijer-Bergmans zijn vriendschapsbanden met Laanstraat 1 uitbetaald en konden de champagneflessen worden ontkurkt in het paleisgebouw. Over de door een paar lastpakken aangekondigde gang naar de Raad van State hoefde de MBEG zich geen zorgen te maken. De gemeenteraad had immers voor duur geld een advocatenkantoor ingehuurd om te komen tot een Raad van State-proof bestemmingsplan.

De vernietigende uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State over het bestemmingsplan gooide roet in het eten van de projectontwikkelaar en moet de relatie met het gemeentebestuur ernstig hebben bekoeld. Immers, waarom niet beleefdheidshalve de gemeente eerst geïnformeerd alvorens de BC te verrassen met het spectaculaire nieuws?

Naar verluidt sloeg het afblazen van de paleisplannen in als een bom bij het Baarnse gemeentebestuur. Op ‘X’ vraagt de fractievoorzitter Van Hardeveld van het CDA zich geïrriteerd af in welke film hij is beland en “of burgemeester en wethouders dit ook uit de krant moeten vernemen. Ik als raadslid in ieder geval wèl”. Tegenwoordig éénpitter Schouten voegt daar grimmig aan toe: “Terwijl er woensdag nog naar gevraagd is of er nieuws was te melden over Soestdijk”. 

Dat Behoud het Borrebos met tevredenheid kennis heeft genomen van het verrassende nieuws behoeft geen verder betoog. We juichen het toe dat het niet komt van nieuwbouw op het landgoed en dat er zonder verdere aansporing direct na de zomer met de restauratie van het paleisgebouw wordt gestart. Bij de noodzaak van de woningbouw in het Borrebos plaatsten wij, gelet op het opmerkelijk lage bedrag van 1.7 euro die de MBEG in 2017 op tafel legde voor het totale landgoed, al eerder de nodige vraagtekens. En wij niet alleen. Een ambtenaar van het Rijksvastgoedbedrijf stelde destijds aan zijn directeur-generaal de vraag of die lage prijs zich wel juist verhield met de marktwaarde van het landgoed. Die marktwaarde wordt door demissionair-minister Hugo de Jonge halsstarrig onder de pet gehouden. Momenteel buigt de Utrechtse bestuursrechter zich over de vraag of dit terecht is. Wilt u daar meer over horen, volgt u dan deze link.

Ondertussen hoeft u geen medelijden te hebben met het echtpaar Meijer-Bergmans. Eind 2032 wacht er immers een flinke goudpot voor de MBEG. Per slot van rekening mag dan het 165 ha. grote landgoed met al zijn opstallen vrij in de markt worden gezet. Er is weinig fantasy voor nodig om te voorspellen dat er dan, óók na aftrek van de in de restauratie en instandhouding van het landgoed geïnvesteerde kosten, nog een dik belegde boterham in het verschiet ligt voor de landgoedeigenaar…

Kees Koudstaal

Zie ook: Made by Holland van de baan!