‘Hoe betrouwbaar is de overheid?’ NIET dus!

Om het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren komen de wethouders van Amersfoort, Soest, Baarn en Hilversum in 2019 met de Provincie Utrecht overeen dat er een doorfietsroute moet komen tussen Amersfoort en Hilversum. Door het creëren van zo’n route zal de fietsbereikbaarheid in de regio sterk worden verbeterd. Op de route krijgen fietsers immers vaker voorrang op het autoverkeer en bovendien kunnen ze bij verkeerslichten sneller rekenen op groen. Daarbij komt dat het wegdek van de fietspaden wordt voorzien van comfortabel asfalt en waar nodig zal het worden verbreed. De Provincie Utrecht meldt op haar website: ‘Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.’ De provincie laat nog weten, dat als alles volgens de planning loopt er in de zomer van 2022 een start kan worden gemaakt met de aanleg van de doorfietsroute. 

Baarnse fietsers kunnen de route, die via het Breemeentje en de Zuringlaan Baarn binnenkomt, gemakkelijk bereiken. Fietsers uit Soest kunnen aansluiten op de route via de fietspaden langs de Baarnse Amsterdamsestraatweg. Om met de fiets in Hilversum te komen, kunnen zij ook gebruik maken van de fietspaden langs de Hilversumsestraatweg.

 Je zou zeggen, alles prima geregeld. Maar nee, zou eenvoudig ligt het niet. Konden fietsers uit Soest tot een paar jaar terug gebruik maken van een fietsverbinding over het Landgoed Pijnenburg naar Hilversum, sinds de landgoedeigenaar om hem moverende redenen die fietsverbinding afsloot, is er na protesten uit de samenleving druk gezocht naar een andere mogelijkheid om via de Vuursche bossen Hilversum per fiets te bereiken. Die route zou vanaf de Soester Koningslaan zoveel mogelijk over bestaande bospaden via de Vuursche bossen gaan lopen. Op de pagina Hoe open is de overheid? Niet dus! leest u over onze ontsteltenis over de natuur-destructieve aanleg van dat fietspad. Over een lengte van een paar honderd meter leek binnen de grenzen van het Landgoed Paleis Soestdijk met behulp van een graafmachine een 4 à 5 meter brede strook bosgrond te zijn geëgaliseerd. Leek, want naar later bleek was de betreffende strook bosgrond kortgeleden stilzwijgend in bezit gekomen van de gemeente Baarn. Niet verwonderlijk was de consternatie groot. Ook daarover kunt u lezen op de pagina ‘Hoe open is de overheid? Niet dus!’.

Een persbericht vol verdichtsels

Uit een persbericht gemeente Baarn d.d. 16 februari 2022

Vandaag is in ons vertrouwen in de overheid opnieuw een forse deuk geslagen. Een nadere inspectie van het gebied leerde dat de graafmachine zijn vernietigende werk ook elders in het bosgebied heeft gedaan voor de aanleg van het volstrekt overbodige fietspad. En weer grotendeels direct naast een bestaand bospad! Nu in bosgebied dat nota bene eigendom is van Staatsbosbeheer! (aanvullende informatie d.d. 30/3/’22!) Over een afstand van honderden meter is bosgebied, dat tot een paar dagen geleden nog ongerept was, totaal vernield. Kon vorige week nog de vraag gesteld worden ‘Hoe open is de overheid?, nu luidt de vraag: ‘Hoe betrouwbaar is de overheid?’ Daar kan ronduit met een ‘NIET’ op worden geantwoord. Om te voorkomen dat we te ver gaan in het uiten van onze boosheid, laten we het bij onderstaande beelden die we vandaag schoten van de situatie. Ondertussen is het wachten op de antwoorden op onze vragen die we jl. 28 maart op het bordje legden van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD).

Voor vergrotingen klikt u de afbeeldingen aan